Följer dramatiken med Irene

Av Martin Hedberg

Jag följer amerikansk media nu när orkanen Irene närmar sig New York. Hittills (kl 02 svens tid) har åtta amerikaner omkommit till följd av orkanen längs med amerikanska ostkusten.

Det är för närvarande en kategori-1 orkan. Inte den kraftigaste, men nog så illavarslande. Det man oroar sig mest för är dock inte vindarna utan översvämningar. Man talar om 1,2 till 2,5 meters höjning av havsvattenet runt NY. Detta kommer att påverka många platser, tex nedre Manhattan. Det regnar förvisso, men det är havsvatten som, under omkring nio timmar, pressas in av vindarna som skapar det stigande vattnet.

Man stängde av kollektivtrafiken, bland annat tunnelbanan vid lunchtid lördag. En vanlig vardag transporterar den omkring 5 miljoner människor. Man har fått kritik för att man stängde trafiken 6-7 timmar tidigare än nödvändigt, men ansvariga påpekar att man måste transportera undan alla tåg till platser där de dels inte kommer att skadas av stigande vattennivåer, dels inte utgör hinder för röjningsarbete.

Som bekant går tunnelbanan till stor del i tunnlar under jord. Man är nu orolog för att vatten skall tränga in i det oerhört komplicerade tunnelnätet. Det är såväl tunnelbana som kulvertar för vatten, el och avlopp som korsar varandra i ett i det närmaste oöverskådligt nät. Men vattnet hittar vägar.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

7 CommentsLeave a comment

 • Kanske ”de” har minnen och tagit lärdom av Katrina.
  Javisst är det synd om öststaterna(!), men problemen är ju intet mot dem på Afrikas horn.
  Ehuru orsakerna är olika och förutsättningarna skiljer sig som natt och dag, finns det ändå en del som är lika. Människor evakueras eller flyr med de transportmedel som står till buds. På bägge ställen är de drabbade beroende av omvärldens/omgivningens bistånd. När sakerna har återvänt till mera normala förhållanden, återvänder också människorna för att söka sin lycka där de en gång levt. Och går inte det fortsätter de som gräshoppssvärmar till nya nejder.

 • Hej Martin!
  Vet du om det enbart är vindarna som ger de höga vattenstånden eller påverkar också det låga trycket?

  Martin: Bägge, men det är vindarna som står för merparten av skillnaden. Det märks om inte annat efter att ”ögat” dragit förbi. Då vänder vinfen och vattenmassorna pressas tillbaka åt andra hållet (trots att lufttrycket fortfarande är i samma storleksordning som tidigare).

 • Ibland tar sig dessa orkaner över Atlanten till oss, dock i försvagat skick.

  Hur ser det ut för Irene, kommer hon hit? och i så fall när?

 • Har snappat upp att det under Mälarhögvattnet december 2000 bara fattades några centimeter till att vattnet hade runnit in i T-banan via Gamla Stans tunnelbanestationen. Stlhm är som en Schweizerost, med de flesta tunnlar långt under havsnivån, nya under byggnation (citybanan) och garanterad ingen stenkoll om alla förbindelser och tvärslån. Kan bli riktigt ”spännande”!

 • Hej Martin,
  Förlåt att jag går från ämnet men jag har en fråga som jag tänkte att Du kanske vore rätt man att svara på eftersom Du är väl insatt i forskningen kring växthusgaser.

  Jag dimensionerar emellanåt ventilationssystem som är CO2-styrda och då brukar man anta ett grundvärde i storstäder på ca 400 ppm (att jämföra med 350 ppm på landsbygd) och det har fått mig att fundera på hur mycket värdet fluktuerar.

  *Hur jämnt fördelad är koncentrationen av CO2 runt jorden?

  //Mvh Lars

  Martin: Hej Lars. Jag har sett grafik som visar koncentrationen av koldioxid över globen för olika årstider respektive vid olika vädersituationer. Jag har sökt den igen, men inte hittat den.

  Länken som Fredrik presenterar i kommentaren nedan kanske är till viss hjälp.

  Som du säger så varierar halterna. Variationerna beror mycket på vilken skala man tittar på: i närheten av källor (förbränning osv) så kan det givetvis vara rätt så stora koncentrationer. Vid sänkor är det givetvis lägre, men inte lika lågt som det är högt där det är högt. Anledningen till detta är att sänkorna (tex växter) inte tar upp lika mycket per yta, men å andra sidan gör det över en större yta.

  Koncentrationerna varierar även över årstiderna, variationerna är ca +3/-2 ppm.

  Den genomsnittliga värdet just nu ligger på ca 392 ppm. Den värden du anger för stad respektive landsbyggd kanske skulle behöva justeras upp om de är avsedda att vara normalvärden (är det komfortvärden så skall de givetvis vara kvar).

 • @Oden

  Dom modeller jag tittat på ser det ut som om hon kommer till Island i alla fall. Men om hon kommer enda till Sverige är för tidigt att säga.