En Alex är född

Martin säger: Säsongens första namngivna tropiska stormen i Atlantområdet har bildats.

Den är döpt till Alex och befinner sig nu utanför Honduras kust i Karibiska havet. Den rör sig åt nordväst och kommer, om den följer prognoserna, inte att passera över Deppwater Horizon. Men vi följer utvecklingen.

Den officiella orkansäsongen pågår från 1 juni till 30 november. För att orkaner skall bildas krävs det varmt vatten över stora ytor, inte för kraftig vindskjuvning samt ett större avstånd från ekvatorn.

Från det varma vattnet avdunstar vattenånga och stora mängder energi frigörs när vattenånga kondenserar i molnet. Det driver stormen/orkanen.

Kraftig vindskjuvning betyder att det blåser olika riktning och/eller hastighet på olika höjder. Vindskjuvning ”sliter sönder” stormen/orkanen redan när den är liten.

På ekvatorn är ”Coriolikraften” noll. Coriolikraft är en förutsättning för cyklona rörelser som tex vindrotationen kring lågtryck eller tropiska orkaner. Ju närmare polerna man kommer desto kraftigare blir Coriolikraften.*

Det gör att tropiska orkaner är beroende av både årstid, solinstrålning, latitud, havsströmmar och den allmäna cirkulationen i atmosfären.

En orkan över oljeutsläppet kommer givetvis att kraftigt påverka möjligheterna att sanera oljan och att stoppa läckan från Deepwater Horizon. I en tidigare blogg har vi skrivit om hur ett oljeutsläpp i sig kan påverka stormar och orkaner.

/Martin

* Coriolikraften: Jordens rotation och det faktum att vindarna rör sig längs en krökt yta, jordytan, gör att luften böjer av längs med isobarerna och inte strömmar direkt från högt till lågt tryck. På norra halvklotet länkas rörelser av åt höger relativt den ursprungliga kraften. Detta gör att det roterar moturs kring lågtrycken och medurs kring högtrycken. På södra halvklotet är rotationen omvänd. Fenomenet som orsakar detta kallas Coriolikraft.

               

About author View all posts Author website

Martin Hedberg