10 CommentsLeave a comment

 • Men var läser vi hur många mm regn det kommit på de olika orterna??

  Martin svarar: Hur mycket det exakt har kommit kan man bara få reda på genom fysisk mätning, antingen på någon officiell mätstation eller genom egen mätning.

  Men du kan få en hint om hur mycket det kommit genom att titta på våra beta (test) version av historiska data. Klicka på länken ”Historik” efter att du valt en ort. Därefter kan du välja medeltemperatur, nederbörd och vind. Obs, det är inte säkert att det är de verkliga data som förekommit eftersom den visar prognostiserade värden.

 • Eftersom SMHI är ett statligt verk. skall man då gå till JO när man skall klaga?

  UBO

 • Elbolagen hotade med höjda elpriser till vintern, p g a den hydrologiska obalansen (brist på vatten). Men, hur mycket det än kommer att regna kommer priset ändå att gå upp, eftersom det enl. elbolagen ”regnat på fel ställen”.

  Martin säger: Har de tolkningsföreträde?

 • Appropå elpriserna och vattenkraften, så hörde jag att bolagen inte kört så mycket i vattenkraftverken under sommaren, just för att spara vatten till vintern. Så det är lite märkligt att dom kan ha brist nu.

 • Beträffande ”historik” för nederbörd: ändras inte ”prognostiserde värden” till faktiskt uppmätta värden? Kan det vara förklaringen till att det ofta skiljer sig åt när v jämför era siffror och våra?

  Martin svarar: Det är relativt få platser som man mäter faktiskt väder på, dvs gör väderobservationer på. Väderstationen står på en klimatologiskt relevant plats, dvs en öppen yta, långt från hinder som träd, hus mm.

  Vitsen är att mäta ett väder som representar ett större område. På våra flygplatser (över gräsyta) görs tex ofta väderobservationer som då får representera näraliggande ort.

  Så tex på Frösön/Östersund. Väderstationen står på flygfältet (Där jag arbetat på numera nedlagda F4:) ). Men vädret på olika platser på övriga Frösön är inte exakt detsamma som på flygfältet. Än mindre i Östersund. (För övrigt är vädret i en stad inte heller lika från en stadsdel till en annan.)

  Det är ett hundratal platser som man gör officiella väderobservationer på. Det är de som förekommer i statistiken, tex när man sammanställer soltimmar, dagens högsta temperatur osv. Tex: Arjeplog, Bromma, Gotska sandön, Jönköping, Idre, Kvikkjokk, Målilla, Såtenäs…

  Men antalet orter som vi gör prognoser för är många tusen. Man kan dock bara korrelera faktiskt väder, väderutfallet, mot de platser där man gjort väderobservation. Så vad det egentligen var för temperatur eller hur mycket det regnade i Stavsnäs eller Strömsund, det vet bara den som hade en mätare på platsen.

 • Nu har regnet faktiskt kommit till Sydvästskåne. Kanske ska säga äntligen med tanke på hur snustorrt det är i markerna. Så nu ska väl växtligheten ta fart igen och och en del lövträd, som redan fått en del gula blad, ska nog återhämta sig igen:)

 • Men jag tycker att de är ganska intresant att elbolagen vill höja priserna, när dom ändå har sparat vatten till vintern ??

 • Hur många kubikmeter vatten har det ramlat ner över Stockholm genom detta regnande? Bara i år så har det varit mycket regn i huvudstaden.

 • Nu nalkas vinter, och då är min undran om det kommer lika häftigt med snö som det har kommit i regn. Det sista regnet som kom var så häftigt att trafiken saktade ner på E4 mot Arlanda. Igår 2010-09-23 var det 22/g varmt så vi tog sista lunchen på balkongen.