Arktis is som en långsam tsunami

Av Martin Hedberg

Som tidigare noterats och som DN skriver idag så är årets avsmältning av isen i Arktis, dvs isen kring Nordpolen, rekordartad. Redan nu i slutet av augusti så är istäcket mindre än vad den var när den var som minst rekordåret 2007.

Grafik från NASA/NSIDS som visar utbredning av den arktiska isen sedan 1979.

Den arktiska isen är viktig ur många synpunkter. Vanligast är väl dess symbolvärde i kombination med isbjörnar, men förutom att representera en konkret mätpunkt så är isen i allra högsta grad involverad i klimatsystemet.

När isen smälter så exponeras allt mer mörk havsyta. Den mörka havsytan absorberar betydligt mer solenergi än vad isens ljusa yta gör.

Detta, en ytas förmåga att reflektera solljus, kallas för ”albedo”. Albedot är ett tal mellan 0 och 1 där 1 representerar att all energi reflekteras likt en spegel. 0 innebär att inget reflekteras, dvs allt absorberas.

Ju mindre istäcke, desto mer av solljuset absorberas. ”Absorberas” betyder solljuset omvandlas till värme. När till följd av detta blir varmare så smälter mer av isarna vilket i sin tur gör att…

Detta kallas för ”positiv återkoppling”. Positiv i bemärkelsen ”förstärkande”. Det är långt ifrån bra. Det är en riktigt dålig spiral.

Vi hade det en grad kallare i Sverige denna sommar. Samtidigt var det omkring 5-10 grader varmare över stora delar av Grönland.

Den arktiska isen har i sig blivit allt mörkare de senaste åren. Bilden nedan visar hur Grönlandsisens albedo förändrats mellan åren 2000 och idag.

Grafik från Meltfactor som visar grönlandsisens albedo sedan år 2000.

Att isen i sig blir mörkare skulle delvis kunna förklaras med sot och andra luftföroreningar, men beror till största delen av att isen smälter och att det sommartid bildas sjöar av smältvatten och ”rutten” is. Dessa absorberar alltså mer solljus än vad ”frisk” is gör.

I DN:s artikel i dag presenteras ett antagande om att ett allt mer isfritt Arktis, paradoxalt nog, kan vara en av anledningarna till varför vi upplevt en kallare och regnigare sommar än normalt här i Skandinavien och Storbritannien.

Det öppna vattnet i Arktis kan påverka generella luftströmmar så att strömningen blir mer från norr-syd och syd-nord än det vanligare väst-till-öst.

Kollar man kommentarerna på DN:s artikel så finner man att en stor del av dem rör denna hypotes, dvs om det gråa vädret, och hur forskarvärlden ”skyller vad som helst på klimatförändringarna”. Andra raljerar över att klimatet alltid förändras, att vi är bättre på att anpassa oss än vad kackerlackor är eller att det bara handlar om att skrämmas, att det inte händer oss, att skördarna blev bra i år… osv.

Men de hårda fakta, att Arktis is håller på att töa bort och vilka konsekvenser det kan komma att få för oss, det är tydligen mindre intressant. Alla som är tysta och inte blir upprörda eller oroade av det som händer, blundar. Ett indirekt förnekande.

Personligen så tycker jag att ignorans och förnekande av fakta är minst lika skrämmande som det faktum att isarna smälter.

Skillnaden är att jag kan förstå varför isarna smälter, men jag förstår inte riktigt varför mänskligheten, som i många andra sammanhang är bra på att förutse risker, beräkna sannolikheter och vidta åtgärder*, inte tidigare har gjort i närheten av vad som krävs för att mildra konsekvenserna av klimat- och ekosystemproblem. Jorå, vi har gjort något, men vi, mänskligheten, har inte gjort vad som krävs, trots att vi haft tillräcklig kunskap under flera decennier.

(*tex har vi en försvarsmakt, vi har pensionssystem mm. Om de är funktionsdugliga kan man diskutera, men vi försöker i alla fall. Och vi låter det det kosta om det krävs. Allt för att undvika större kostnader, problem och lidande i framtiden.)

I morgon är det måndag och vi lullar på som vanligt. Det är som att plocka snäckor på stranden i första skedet av en tsunami.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

20 CommentsLeave a comment

 • De milda kommentarerna i DN är inte så konstiga. De återspeglar:

  1. Många vet om att det blir varmare, men var sitter kylknappen på jordens luftkonditionering?

  2. Jag misstänker att de flesta här i landet inte ser ett varmare lokalt klimat som en ovälkommen ändring.

  3. Ganska många är trötta på klimatdebatten.

 • USA och kapitalismen struntar fullständigt i vårt klimat. Det enda som räknas är kortsiktiga jättevinster, i dollar.

  Martin: Kommunismen bryr sig inte så mycket heller. Gamla Sovjet skapade tex massor av klimat- och miljöpåverkan.

  Det kanske inte har med ideologi/politik/statskick att göra? Och omvänt: Det kanske går att förena begränsad klimat- och miljöpåverkan med vilket statsskick som helst, eller i alla fall med flera?

  Det viktiga är nog att man behöver ha klimat- och miljöfrågor lite tidigare i beslutsprocesser. Och vara så pass långsiktig att man tänker minst tiotals år framåt.

 • Det är det som är problemet. Gör jag ingenting så har jag full ekonomi men gör jag kostsamma åtgärder får jag nästan likadant som om jag inte gjorde något men jag får sämre ekonomi än alla andra som dessutom får ta del av den marginella förbättring som jag kanske åstadkommer.

  Så åtgärder måste göras tillsammans. Häri ligger haken. Människan har alltid stridit och krigat.

  Det bästa ett enskilt land kan göra är att bygga och förbereda så att vi kan klara ändringarna och kanske tom dra fördel av dem.

  Martin: Tragedy of the commons.

  Man har ju i och för sig försökt med internationella klimat- och miljökonferenser. Men resultaten av dem är… begränsade.

 • Jag är mycket väl medveten om att vi har en global uppvärmning och det är inget som jag någonsin har försökt förneka. Däremot kan jag tycka att vissa klimatforskare och andra personer som arbetar inom samma område överdriver klimatfrågan. I förhållande till många andra fruktansvärda saker som sker på vår kära planet är klimatet en inte speciellt viktig sak. Det som sker i många länder, där människor inte får uttrycka sin åsikt, inte kan känna sig trygga och mycket väl kan sättas i fängelse om man säger något som några få personer inte tycker om(regimer i dess land), det är betydligt värre än det klimathot som finns. Detta sker idag på otroligt många platser i vår värld.

  Majoriteten av befolkningen på vår planet kan inte känna sig fria utan måste göra saker på ett visst sätt och vara på ett visst sätt. Det tycker jag är något mycket viktigare att kämpa emot och se till att alla kan känna sig fria och kunna göra det man vill.
  I Sverige och övriga Norden har vi det väldigt bra vad gäller detta och människor är väldigt fria att göra det man känner för. Det är jag stolt över, men vi måste kunna göra så resten av världen får det lika bra.
  Jag hoppas att resten av jordens befolkning tycker att detta är betydligt viktigare att satsa på än att satsa allt på att förhindra den globala uppvärmningen.

  Martin: Det är ju inte ”antingen eller”. Rimligtvis kan vi hantera ett par problem parallellt.

  Och som grädde på moset: Om man misslyckas med att begränsa påverkan på klimat-, miljö- och ekosystem så får man efterhand mer problem inom livsmedel, katastrofer, mänskliga rättigheter mm.

 • En fråga angående albedo: borde inte högre temperaturer generera fler moln som i sin tur ger samma effekt som vit is?

  Martin: Högre temperaturer måste inte ge mer moln.

  Däremot kommer högre temperaturer att på många platser ge mer vattenånga i luften. Men ju varmare det är desto mer vattenånga kan luften innehålla innan den kondenserar till droppar (moln).

  Dessutom så ligger ju, eller skall vi säga låg, isen på ungefär samma ställe. Moln driver omkring och behöver sålunda, även om de bildades i samma omfattning, ersätta isen som albedo.

  Moln kan bestå av såväl vattendroppar som iskristaller. Snö och is är… kompakta iskristaller. Dessa har alla olika optiska egenskaper. Utöver det så har molnen en temperatur som främst är relaterad till den höjd molnen ligger på. Moln på olika höjd, och beroende på om det är natt eller dag, kan såväl ha en kylande effekt

  Utöver det så utgör arktiska havsisen ett effektivt lock som hindrar utbytet av vattenånga, gaser, kemikalier mm till/från havet i norr. Utan isen så kommer det att vara ett fysiskt, kemiskt och biologiskt utbyte utan dessa begränsningar. Det påverkar vädersystemen, men framför allt ekosystemen i grunden.

 • Flera månader regn på Miamihalvön och ostindien. Nu med var sin stormvirvel som roterar vänstervarv och tar sin väg mot norr. Finns det någonsin en stormvirvel som roterar åt höger och därmed färdas mot sydpolen. Golfströmmen från Mexikanska golfen har haft mycket motvind i år och mera medvind i en sydligare bana. England i stället för Island. Kan den försvagas kortvarigt. Solen i slutet av sin svagaste period i 11 års-cykeln. Har inte skapat Ryssvärmen på hela säsongen. Runt medelhavet räcker solen till att ha kommandot. Allt detta pekar mot en riktigt tuff vinter här, eller är det vindarna som styr i allafall, fast drivmotor är solen.

 • Martin
  Så säker som du är är inte forskarna.
  Läs på i senaste numret av forskning och framsteg.
  Tydligen så är molnbildningen stor och vad som påverkar molnbilningen kring arktis är bakterier.
  ”Men än i dag, 40 år senare, kan vi egentligen inte säga varför polarisen minskar så fort, säger Michael Tjernström, professor i meteorologi vid Stockholms universitet.”
  http://fof.se/tidning/2012/5-6/arktiska-moln-paverkas-av-bakterier

  Martin: För det första är inte FoF någon vetenskaplig tidskrift, det som står där har inte genomgått samma rigorösa granskning som det som beskrivs i tex PNAS, Science eller Nature. Så att dra slutsatser om vad forskarna har för samlad bild av situationen från FoF är att överskatta FoF:s betydelse. (Därmed inte sagt att den inte är bra, de gör ett bra jobb i att göra forskning tillgänglig för en större publik än de få som läser tex Nature.)

  Men/och det finns inget i det som beskrivs i artikeln du hänvisar till som motsäger det jag skrev här. Eller tvärtom, jag sade inget som motsägs av det som står i FoF.

  Det Tjernström säger i citatet du valde var ju dessutom att avsmältningen går snabbare än vad klimatmodeller beräknade på 1970-talet.
  a) Jag talade inte om olika modeller utan om faktiska observationer.
  b) Slutsatsen är väl snarast att klimatmodeller på 1970-talet (och även senare) har underskattat hur snabbt förändringarna skulle ske.

  Men du har rätt i att jag inte beskrev alla de processer som sker i samband med att glaciärerna smälter. Jag ville hålla artikeln rimligt kort och koncis. Jag nämnde det dock i en replik till en kommentar nyss.

 • Minskad skördar och minskande is Grönland och Arktis.
  Bevis för att det blir varmare och ändå låtsas politikerna som om det inte händer. Marin,vad säger det?
  jo det indikerar att de struntar i folk och har ett större öra till så kallade särintressen verkar det som..
  vad tycker du?

  Martin: Jag tror att politikerna är rätt så pragmatiska. De har nog någon form av linje, men de tvingas också lägga örat mot marken och lyssna åt vilket håll folket drar. (De som inte gör det fattar inte heller besluten eftersom de inte får mandat till det).

  I demokratier är politikerna en spegel av samhället i stort.

 • Nordvästpassagen, norr om Nordamerika, verkar ha varit öppen sommartid några gånger före 2007, 1905 o någon gång 1940-42, så helt sensationellt är det väl inte att detta händer nu också?

 • Martin:

  Ok, men har samhället då verkligen fattat vad som håller på att ske ???

 • Hej Martin
  Jag håller med dig om att ignorans och förnekande av fakta är skrämmande, och det gäller inte bara klimatvetenskap utan även många andra områden.
  Däremot är jag inte så skrämd av ”klimathotet”. Visst har det blivit lite varmare de senaste 100 åren, och säkert kommer det att bli ytterligare en viss global uppvärmning de närmaste 88 åren. Jag tror däremot inte alls på att detta kommer att innebära någon katastrof för mänskligheten. En del hävdar att även en liten uppvärmning kommer att få svåra konsekvenser, det tror jag inte på, du vet väl själv att teorierna om feedbacknivåer är ganska omdiskuterade.
  Men vi kan lämna vad jag tror och återgå till fakta. Alla som varit med några vintrar i Sverige vet ju hur snabbt islossningen går när det blåser hårt på våren. Det vet även NASA och man anser att en kraftig storm under augusti kan ha bidragit till snabb avsmältning och att isen packades ihop på en mindre yta.
  http://climate.nasa.gov/news/?FuseAction=ShowNews&NewsID=764

 • ”I demokratier är politikerna en spegel av samhället i stort.”

  …Ja, tyvärr.

 • De milda kommentarerna i DN är inte så konstiga. De återspeglar:

  1. Lathet.

  2. Okunnighet.

  3. Förnekande.

  ———————————————–

  Akke ovan berör en sak som många säger.
  Men med ett mer positivt synsätt kan alla kan göra något. Man gör det man kan.
  Har man eget hus kan man göra mycket mer. Man börjar med det lilla egna perspektivet och sitter inte och väntar på en storskalig överenskommelse. Om jag kan påverka eller hjälpa några människor i min närhet att göra något blir slutresultatet oändligt mycket effektivare än vad någon klimatkonferens åstadkommit.

  Det är definitivt lönsamt för den egna ekonomin att dra ner sin egen förbrukning. Sedan kan man titta på sol, vind och vatten för egen produktion. Att det enbart är förenat med kostnader är en lögn. Det kräver engagemang.

  Följdaktligen så gör jag det jag kan för min egen skull. Kan jag få med mig några till är det en bonus. 🙂

  Tänker man sedan på sinande oljeresurser och utdöende fission så finns inget att förlora…

 • Det är klart att man ska ta klimathotet på allvar. Lita på klimatforskarna och FNs klimatpanel. Vad DN och olika journalister skriver har ingen betydelse. Frågan är ju vad som ska görs åt problemet eller snarare hur..

 • Läskigt! Mina barn har läst ’Hunger games’ och frågar ofta om det kan bli så illa som i boken. Jag vet att jag ljuger när jag säger att jag inte vet…

 • Hej Martin! Du skrev att vindarna allt mer kommer vara i nord-syd och syd-nord riktning istället för västlig. Innebär det då att vintrarna blir kallare?

  Martin: Hej Johnny. Njae, jag refererade till att en forskare hade lagt fram en hypotes, dvs ett antagande, om att du skulle kunna finnas en koppling mellan mindre is i Arktis och sommarvädret. Om det är så vet vi först om flera år. Och även i så fall behöver det inte vara ett permanent skifte, men det kan vara så att vi har ändrat på sannolikheterna för annat väder.
  Kopplingen till vintern behöver inte vara entydig. Därmed inte sagt att det inte kan vara så att vintrarna blir kallare på grund av detta (även om temperaturerna i medeltal stiger). Men det jag skrev om handlade alltså om sommartemperaturen.

 • Torun , jag skulle råda dem att be skolan ta upp detta ämne mera. det verkar som om skolan hellre tittar på forntid än samtid och den försvinnande chansen till en dräglig och välmående framtid för oss alla.

 • Ted, jag tycker f.. du har rätt. Vi betalar inte skatt för att våra barn ska luras på sin framtid.

 • Ok, tack! Jag tycker det är det absolut minsta man kan begära. Unga har rätt att veta och få en ärlig chans.