Washington

(TT-AFP)

USA och särskilt Mellanvästern lider under sin värsta torka sedan 1956, visar ett index som väger samman temperatur och nederbörd.

Palmer Drought-indexet visar att 55 procent av landet är utsatt för torka. 1956 var 58 procent drabbat, rapporterade den meteorologiska myndigheten Noaa, som uppger att det var den 14:e varmaste och 10:e torraste juni i statistiken.

1 100 lantbrukare i Nebraska måste sluta att konstbevattna, på order av delstatens naturvårdsmyndighet, sedan vattendragen nått alarmerande låg nivå.

65 Comments

 • Det är bara en sak jag undrar. Har det inte alltid varit temparaturväxlingar?
  På stenåldern var det väldigt varmt har jag förstått. Därefter blev det väldigt kallt på järnåldern för att sen bli varmare mot medeltiden.
  På 1600-talet dock så fick vi det väldigt kallt igen. Då fanns det inga utsläpp. Hur hänger det igentligen ihop?

  Martin: Jovisst. Klimatet är inte hugget i sten, det har alltid varierat. Men/och det kan göra det olika mycket och av en mängd olika anledningar.

  Du säger ”väldigt varmt på stenåldern” och ”väldigt kallt på järnåldern”, men det vi har framför oss är mycket större förändringar än så. Värmen på stenåldern kommer att blekna i relation till den resa vi nu har påbörjat.

  För att jämföra med något så måste man dels skilja på vad som är regionala respektive globala förändringar. Globalt sett har klimatet varierat med plus/minus 0,5-1 grader de senaste tiotusen åren. Dvs under hela vår civilisation.

  Men i slutet av förra istiden, för ca 23.000 år sedan, då var det kallt. Globalt så var det ca 4 grader kallare än i dag.

  Och nu är det på väg att bli varmare. Hur mycket? Jo någonstans mellan 2 och 5 grader varmare. Hur snart? Jo inom 1-200 år.

  Det är storleksordningen en halv till en istid -inom ett par generationer! Det är mycket och det är snabbt.

  Det skrämmande med att klimatet uppenbarligen har förändrats förut, är att det faktiskt har skett. Dvs, fenomenet är inget ”kanske”, det är något mycket konkret och reellt som händer hela tiden.

  Och när det gäller denna klimatförändring så förstår vi dessutom varför det händer och varför det händer just nu.

  ”Klimatet har ju alltid förändrats” är en insikt som varken är lugnande eller fungerar som ursäkt. Tvärtom, det är en insikt som borde fungera som en riktigt stor varningsklocka.

 • torun, det första man måste göra är att ta reda på vad som orsakar uppvärmningen. Att förhandla om koldioxidutsläpp kommer inte göra mycket då koldioxidutsläpp bara är en komponent. Även fast vi plötsligt skulle sluta använda alla fossila bränslen som genom ett trollslag så kommer globala uppvärmningen inte sluta om vi förutsätter att allt annat är likadant. Nu är det trickiga att allt annat inte kommer vara likadant. Det finns en klar risk att det vi försöker hjälpa med koldioxidnedkärningar blir en björntjänst annorstädes.

  Sådana här omställningar kostar enorma belopp och det gäller att veta att man inte klantar till det, för rent krasst så har vi inte råd med klantigheter. Etanolanvändningen var tex inte helt lyckad. Det gjorde att matpriser kopplades till oljepriset (dyrare livsmedelspriser drabbar som tur var för oss i Sverige som vanligt de fattigaste) och att odlingen av sockerrör görs på platser som inte använts till detta ändamål förr (tex skövling av regnskog).

  Att inte göra något kan också vara enormt dyrt om uppvärmningen fortsätter i speciellt Antarktis. Det behövs mer grundforskning och mindre gissningar om hur temperaturen ser ut om hundra år.

  Martin: Du vet att man vet tillräckligt om vad som orsakar uppvärmningen. Det är nettoutsläpp av metan, koldioxid, freoner, vattenånga och lustgas. Därtill har vi aerosoler som både kan verka som kylande och värmande.

  Att påstå att ”det spelar inte någon roll om vi bara minskar koldioxidutsläppen och inte gör något åt det andra” är att kritisera en strategi som ingen föreslår. Det är inte så att vi bara borde minska på en av komponenterna, vi borde givetvis minska på nettoutsläppen av så många som möjligt. Det är inte ”antingen/eller”, det är ”och”

  Kontentan av ditt förslag är alltså att vi bör lulla på som vanligt och ge forskarna mer resurser? Forskare som du för övrigt inte litar på?

  Jag håller med om att vi behöver veta mer. Och det skulle faktiskt vara rätt så intressant (rent vetenskapligt alltså, dvs forska mer som du föreslår) att se vad som händer om man minskar utsläppen! Det har vi ju inte provat alls hittills.

  Jo förresten, när Sovjetunionen kollapsade så blev det ett litet hack i Keelingkurvan som visar halten CO2 i luften. Sovjet stod för horribelt stora utsläpp och hade dessutom en mycket inneffektiv industri.

  Men/och jag delar din uppfattning, trots allt, i att det skulle vara en stor risk för svåra konsekvenser i världsekonomin om man snabbt stryper tillförseln av fossilt kol. Och här har vi dilemmat som gör att människan inte kommer att lösa klimatproblemen:

  Om vi skär ner på utsläppen så snabbt som vi borde sett ur klimatsynvinkel (låter klimathänsyn styra) så får det svåra konsekvenser för ekonomin. Om vi inte skär ner på utsläppen (låter ekonomihänsyn styra) så får det svåra konsekvenser för klimatet. Hur man än vänder sig så har man ändan bak.

  Om vi hade börjat tidigare och mer grundligt så hade vi nog en fair chans att hantera både ekonomi och klimat. Säg att vi borde ha tagit tag i det på 70-talet, tex i samband med oljekrisen. Hade vi gjort vad vi borde då så hade det funnits mer olja kvar (dvs Peak oil hade varit längre bort), klimatet hade inte förändrats så mycket och vi hade varit mindre beroende av fossilt kol.

  Men det var ”drill baby drill”, förnekande av grundläggande fysik och ”vänta och se” som gällde. Så nu sitter vi här. Tack för det.

 • EJ, du måste skämta eller så är du galen. det vet man ju redan att det klart och tydligt och nu ser vi hur ismassorna minskar vid polerna på en mycket kraftigt och mycket hasigt vis . Sluta genast med dessa dumheter.

 • http://norah4you.wordpress.com/Här finns mycket nyttig läsning för den som är intresserad av hur det ligger till med det så kallade klimathotet.Den här uppskrämda Torun å hennes uppskrämda barn borde ta till sig den klokskapen.Såg ett program om familjer i USA som ägnade all vaken tid åt att samla på sig mat och överlevnadsutrustning för år framåt. Till vilken nytta ?? Det finns folk till vilka tokerier som helst.Å de vill gärna framstå som lite klokare å bättre än övriga.Ytterligare ljus i mörkret är bloggen Andas lugnt Som visar i blixtbelysning att klimathoteriet stretar i motvind trots den massiva propagandan.
  Ta bort ALLA svenska koldioxidutsläpp och det globala minskar med två tusendelar.Sverige är knappt en flugskit i sammanhanget.

  Martin: Visst är Sveriges utsläpp små i relation till resten av världen. Samma sak kan varje stad i Kina eller USA säga. Med andra ord är alla utsläpp små. Och det visste vi redan. Men tillsammans så blir det uppenbarligen tillräckligt mycket för att påverka klimatet.

  Så om du inte tror att länder, städer eller individer kommer att minska på sina individuella utsläpp (jag kan dela den uppfattningen) så borde man rimligen fråga sig: Vad kommer att hända? Jo rimligtvis minskar mängden tillgängligt fossilt kol (eftersom naturen inte nyproducerar den i samma takt som vi förbrukar den) och rimligtvis kommer klimatförändringarna att fortsätta, kanske tom accelerera.

  Spelar det någon roll? Jag menar nu inte ansvarsmässigt utan sett til dess konsekvenser? Eller tror du att någon svensk myndighet kommer att gå in och förbjuda prishöjningar på världsmarknadspriserna av olja och spannmål, respektive förbjuda klimatförändringar?

 • Martin, du vet mycket väl att vi inte vet hur systemet fungerar. Vi har haft diskussionen förr och du kan inte svara på grundläggande frågor eftersom ingen annan kan det heller. Vad man vet är att vattenånga runt tropopausen står för 2-3 ggr mer uppvärmning än koldioxid, men var kommer denna vattenånga ifrån? Att påstå att det är en återmatning från varmare klimat som orsakats av koldioxid är enkelt, men troligen inte sanningsenligt. Det är stora ändringar av vattenånga och små ändringar av temperaturen.

  Det du gör är att ingjuta hopp i sådana som torun att bara man minskar användningen av fossilt bränsle är allt frid och fröjd. All global uppvärmning avstannar och allt hot om smältande isar försvinner. Så är det inte. Den globala uppvärmningen kommer att fortsätta om vi så slutar elda fossilt bränsle i morgon dag. Inte för att vi nått en tröskel utan för att andra faktorer påverkar klimatet och dem har jag inte sett ett enda åtgärdsförslag för.

  På tal om peak oil så har Sverige som sagt halverat sin oljeförbrukning sedan 1970. Synd att inte de flesta andra gjort det också.

  torun, klimatet i olika delar av klotet följer inte alltid åt. Forskarna drar år olika håll angående Antarktis. Vissa påstår t.o.m. att Antarktis skulle bli kallare vid varmare klimat p.g.a. att vädersystemen skulle bilda en slags mur runt Antarktis. Om det är så eller inte har jag ingen uppfattning om.

  Martin: Tänka att man skall behöva säga det så många gånger, men du väljer ändå dina egna tolkningar och hänvisar till saker som jag inte har sagt eller står för. Sade jag någon gång att allt skulle vara frid och fröjd om vi slutade använda fossila bränslen? Eller ens antydde jag det? Nej, men ändå påstår du att jag sagt det.

  Man vet tillräckligt om hur klimatsystemet fungerar för att agera. Det är inte så att vi famlar i blindo. Men som jag sade i en kommentar så kommer människan troligen inte att göra det eftersom vi sitter så hårt fast i den fossila energin.

 • Martin, jag tycker det är oförskämt av dig att säga att man vet tillräckligt hur systemet fungerar när man inte gör det. Sedan tidigare har du inte kunnat svara på varför övre troposfären samlar på sig så mycket mer vattenånga. (Det kan ju ingen i och för sig.)

  Nåja, du kan istället svara på följande lätta frågor:

  1. Vad gör vi åt den andra delen av globala uppvärmningen som inte beror på fossila bränslen? Enligt IPCC gissningar, 50%. Ignorera?

  2. Vad ska vi definitivt inte göra när vi försöker minska användningen av fossila bränslen så att vi gör oss själva en björntjänst genom att byta en additiv komponent mot en annan?

  Martin: Du läser verkligen inte det jag skriver: Det är inte antingen koldioxid eller de andra komponenterna. Man hanterar dem parallellt.

  I synnerhet jagar man efter att minska sot och andra aerosoler: De påverkar såväl klimatet som folkhälsan. Men det är klart, man vet inte exakt hur många liv man kan rädda på det sättet. -Så du skulle säkert föreslå att man skall avvakta lite till även här?

 • Stig,

  De hemsidor du föreslog gör mig och mina barn inte lugnare tyvärr. De verkar ytterst oseriösa.
  Vetenskapen har verkligen haft koll på detta med kolutsläpp och förutom att det blir mycket varmare mycket snabbt så försuras också haven otroligt snabbt och mycket jämfört med de förändringar livet och hälsa kan hantera på ett sätt som ej är förödande.

  Vilken åtgärd ser du som rättvis för barnens framtid skull?

 • Torun,naturligtvis tycker du så eftersom det vänder uppåner på din världsbild. Haven är basiska-inte sura å varierar över dygnet.Att det blir mycket varmare mycket snabbt är en ren lögn.Antarktis har haft 20 minusgrader under det normala .Inger E Johansson är troligen en av de mer pålästa människor du kan hitta.Har sett hur hon effektivt pulveriserar kommentarer som försöker sätta henne på plats.Om inte människor vore mottagliga för rent strunt skulle t.ex Miljöpartiet inte existera. Den mest häpnadsväckande försvararen av klimathotet är utan konkurrens synonymen TomasPalm som tycks ägna hela dygnet åt att i arrogant besserwisserton anmärka på allt å alla som`tycker fel`.Enorma pengar är i omlopp i klimatsvängen å många försöker hoppa in och ta del av kakan å bygga sig en position.(snake oil salesmen).

  Martin: Menar du att du tror att havens pH-värde varierar över dygnet?

  Vidare så är inte frågan om dess pH-värde huruvida de är sura eller basiska. Det är en fråga om förändring av dess pH-värde. De blir surare. Man skulle även kunna säga ”mindre basiskt”, det är samma sak.

  Du säger att det är en lögn att det blivit varmare. Hur tänker du då? Har du några bättre mätmetoder än den samlade forskarvärlden? Inte ens de mest ihärdiga ”klimatskeptikerna” brukar längre förneka att det blivit varmare.

 • Ja,jag menar att jag tror att PH varierar över dygnet.Mindre basiskt eller surare är en lek med ord.
  Lite olika bud,men cirka de senaste 15 åren är tempkurvan ett ungefärligt rakt streck.Att det blir mycket varmare mycket snabbt är således lögn.

  Martin: ”Surare” och ”mindre basiskt” är synonymer. Kall det lek med ord om du vill.
  Men ”surt” och ”surare” är inte samma sak. Det bör kallas att missförstå ord, vilket du uppenbarligen gjorde.

  Hur menar du att pH-värdet varierar över dygnet?

  De senaste 15 åren (från 1996 till 2011) har jordens medeltemperatur ökat med ca 0,2 grader. (NASA). Man kan kalla det för ”ett ungefärligt rakt streck”, men det är knappast horisontellt.

  Nu räcker ju inte 15 år för att göra klimatologisk statistik. Men du kan titta såväl 50 som 100 år tillbaka i tiden och du kommer att finna att det har blivit varmare.

  Geologiskt sett är det en explosion vi bevittnar.

 • (länk borttagen)

  LÄS + LÄR..!

  Här är fakta på hur det redan nu är på gång med dramatiska förändringar pga koldioxid utsläpp i enorma mängder i lång tid nu.

  Martin: Hej Ted. Möjligheten att kommentera är till för att ge Dig möjlighet att ventilera dina tankar och åsikter i någon fråga, antigen något som vi på Klart har skrivit eller något som någon har kommenterat.

  Vi gillar inte länkar eller långa citat, men det är okay att citera eller lägga till en länk i kommentaren om det behövs för att belysa dina tankar och åsikter.

  Kommentaren skall dock huvudsakligen handla om vad Du känner och tänker, inte bara hänvisa folk till en annan sajt.

 • Martin , ok jag förstår.
  Jag tycker att det är trist att en del inte vill vara vuxna nog att se saker för vad de är utan väljer att förneka och tramsa.
  Massor med kol som tidigare var bundet i kol. olja, naturgas och i träd och mark är nu ute på villovägar dels i atmosfären och dels i haven. Det är denna sak som det gäller. Det är utan tvekan så att det gör haven och landyrona varmare över tid och sänker PH i haven . I en hastighet som dessa ej har någon som helst chans att klara att anpassa sig till och därmed tas den relativa stabilteten bort och ett sönderfall av det som hälsa och livskvalitet förutom ekonomi är beroende av går bort . Först i små steg men sedan i stora och icke linjärar och irreversibla processer.
  Det är vad vi har att göra med här. Tack för mig.

 • Martin, sot vill man definitivt inte ha i lungorna. Sedan ett par år tillbaks försöker man få folk att bli ”miljövänliga” genom att byta till dieselbilar som släpper ut mindre CO2/km. Media har på sistone haft upp rubriker om att diesel är ett farligare bränsle eftersom det släpper ut mer sot och cancerframkallande ämnen precis som att det vore någon nyhet. Jag läste om det för 30 år sedan. Mer sot=varmare+hälsoaspekten. Det här är en dubbel variant på björntjänster.

  Aerosoler får vattenånga att kondensera till droppar och avfuktar således atmosfären, vilket minskar vår huvudsakliga växthusgas vatten (under förutsättning att det faktiskt regnar ur molnet), samt får moln att bildas som påverkar reflektion av solstrålarna (men även infrarött). Att ta bort aerosoler låter som en björntjänst om man vill hindra globala uppvärmningen.

  Martin: Man gör det lite lätt för sig genom att påstå (tro?) att aerosolerna torkar ut atmosfären, dvs är hygroskopiska (tar upp vatten). Salt kondenserar vattenånga lätt, men sot gör det inte.

  När man pratar aerosoler i klimatsammanhang handlar det i mycket liten del om svenska dieselbilar. Främst handlar det om smogmolnet över delar av Indien och Kina, men även om kondensstrimmor från flyg och fartyg.

  Moln (naturliga liksom de som vi människor bidrar till att skapa) dagtid kan förvisso hindra solinstrålning och på så sätt ha en avkylande effekt. Men de kan även ha en uppvärmande effekt då de hindrar utstrålning.

  Moln nattetid har en uppvärmande effekt då de hindrar utstrålning (men/och det finns ingen instrålning som de blockerar).

  Slutsats 1. Moln kan både ha en uppvärmande och avkylande effekt.
  Slutsats 2. Vissa aerosoler är hygroskpoiska, andra är det inte.
  Slutsats 3. Aerosoler kan ha både en värmande och kylande effekt.

  På global skala har aerosolerna netto en avkylande effekt, men vårt val är inte aerosoler eller inte. Vi kan välja vilka vi vill tillföra eller inte. Framför allt är det ett direkt hälsoproblem för de som andas in dem.

 • Vetenskapens värld på TV hade ett program om smogmolnet över Himalaya. Det kom huvudsakligen från all vedeldning i området. Vedeldningen i Sverige i hemmaspisar (dvs utan rökgasrening) har också ökat kraftigt sedan miljöpartiet kom överens med sossarna att elpriserna i Sverige behövde bli mycket högre och folk började dryga ut med vedeldning hemma. Tyvärr ofta i ”myspysbrasor” och inte riktiga kaminer avsedda för uppvärmning i hus.

  Om moln är netto avkylande eller inte ska bero på höjden. Då kommer jag osökt in på en meteorologisk fråga till dig Martin. Flygplan flyger alltid ovanför molnen. Varför bildas inte moln på dessa höjder?

  Martin:
  a. Flygplan flyger inte alltid ovanför molnen.
  b. I vissa fall skapar flygplan moln, detta genom att vattenångan i dess avgaser kondenserar. Det kallas för kondensationsstrimmor eller k-strimmor. Dessa kan i sin tur generera utfällning av vattenånga från omgivande luft.
  c. Om/när flygplan inte skapar moln så är det för att luften är så pass torr att vattenånga från deras avgaser förblir i gasform.
  d. Generellt sett så bildas de mesta av molnen i troposfären. Det är här som det mesta av vädret genereras. Ovanför troposfären finns tropopausen, den utgör lite av ett lock gentemot stratosfären. I stratosfären stiger temperaturen med höjden, detta bland annat genom att växthusgasen (!) ozon finns där. Ozon som absorberar UV-strålar från solen och därmed värmer stratosfären.

 • Alla gånger jag åkt flygplan på marschhöjd så har det flugit ovan molnen, så om det kan vara vanligt om planen ibland flyger i moln på marschhöjd.

  Tropopausen är ovanför flygets marschhöjd, så frågan kvarstår. Varför bildas inte moln här? Även fast luften är tunn och temperaturen kall (dvs lite vattenånga) så borde väl ändå moln kunna bildas om än ganska långsamt?

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: