Volvos miljöpris för kombination av satellitdata och socioekonomiska fakta

Eric Lambin

Igår tog professor Eric Lambin emot 2014 års Volvo Environment Prize vid en ceremoni på Grand Hotel i Stockholm. Priset tilldelas årligen till personer som har gjort framstående vetenskapliga insatser inom miljö och hållbar utveckling. Priset firar 25 år och hittills har 40 personer tagit emot det. Tre av dem har även (några år senare) tilldelats Nobelpris. Prissumman är 1,5 miljoner kronor. Från pressmeddelandet: Eric Lambin, som delar sin tid mellan Stanford University i Kalifornien, och Université Catholique de Louvain i sitt hemland Belgien, har under årtionden utvecklat metoder för…