Luftmassor

Betraktar vi vädret på en stor skala, dvs hundratals kilometer, så finner vi ofta stora områden med likartade egenskaper. Det kan vara torr och kall luft över den ryska tundran eller fuktig och varm luft över Atlanten. Luften över dessa områden erhåller då olika egenskaper då den stannat en längre tid över ett och samma område. Dessa så kallade luftmassor behåller sina egenskaper en längre eller kortare tid även då de transporteras till andra områden. Skandinavien ligger i gränsområdet mellan flera ”födelseplatser” för luftmassor. Det är en av förklaringarna till…