Luftmassor

Betraktar vi vädret på en stor skala, dvs hundratals kilometer, så finner vi ofta stora områden med likartade egenskaper. Det kan vara torr och kall luft över den ryska tundran eller fuktig och varm luft över Atlanten.

Luften över dessa områden erhåller då olika egenskaper då den stannat en längre tid över ett och samma område. Dessa så kallade luftmassor behåller sina egenskaper en längre eller kortare tid även då de transporteras till andra områden.

Skandinavien ligger i gränsområdet mellan flera ”födelseplatser” för luftmassor. Det är en av förklaringarna till det synnerligen omväxlande vädret i Sverige. Man namnger luftmassorna efter de områden där de bildats. Exempel på så kallade källområden med enhetligt underlag är öknar, havsområden med likartad temperatur eller stora snö- och istäckta ytor.

Kring våra breddgrader skiljer man mellan tre slags luftmassor: Arktikluft, Polarluft och Tropikluft. Namnen har hängt med sedan 20-talet och kanske lite ologiskt finner vi att Arktikluften bildas över nordpolen, medan Polarluften bildas längre söderut.

Luftmassor, Från Wikipedia

Luftmassor, Från Wikipedia

Egenskaperna hos luftmassor som bildats över landområden skiljer sig markant från de som bildats över hav. Därför har man även infört begreppen Kontinental respektive Maritim luft. Till exempel kallas Tropikluft som bildats över hav för maritim Tropikluft (mT) medan Polarluft som bildats över en kontinent kallas kontinental Polarluft (kP).

About author View all posts Author website

Martin Hedberg