Av Martin Hedberg

Som någon så lustigt kommenterat på min förra blogg så kommer kalluften till Sverige lagom till årets klimatkonferens börjar. Det handlar om COP18 och den tilldrar sig i Doha, Qatar. Det ser ut att vara ett samband: Samtidigt som man pratar global uppvärmning så blir det kallt. Här i Sverige.

Eller är sambandet det omvända? Dvs samtidigt som det blir kallt här i Sverige så samlas en massa delegater från jordens alla länder för att prata värme i Qatar?

Eller kan det vara så att vädret i månadsskiftet november-december i Sverige inte har något speciellt med om det pågår en konferens någon annanstans. Ens om den handlar om klimat?

Det kanske blir kallare i Sverige för att det är på väg att bli vinter. Typ på liknade sätt som i fjol. Och året innan dess och innan dess.

Typ varje november och december kan vi se att det blir kallare här hos oss. Samtidigt blir det varmare på andra platser, typiskt nog på södra halvklotet. De är tex på väg att få högsommar i Australien.

Och tänk att det kan bli kallare hos oss i Sverige, trots att jordens medeltemperatur stiger!

Man kanske även skall fråga sig från vilken nivå det blir kallare. Lokalt.

Och detsamma när det gäller den globala temperaturen. Vad är vår referens?

Nu skriker någon att ”uppvärmningen har avstannat!”. Nåja, om man väljer att inte ta hänsyn till att energin från solen har minskat samtidigt som temperaturen i luften inte har stigit lika mycket som mellan 1990 och 2000 (men den har inte sjunkit). Man tar inte heller hänsyn till att energiinnehållet, temperaturen i haven, har fortsatt att stiga. Så sammantaget stiger fortfarande temperaturen på planeten Jorden.

Planeten strålar ut mindre energi i rymden än vi tar emot från solen. Det gör att energi ackumuleras här. Det märks genom att glaciärer smälter, marken blir varmare, luften blir varmare och framför allt genom att haven blir varmare (mer än 90% av energidifferensen hamnar i haven, bara 2% hamnar i luften).

Därtill pågår hela tiden en omfördelning av energi mellan olika reservoarer på planeten. Mellan glaciärer, mark, luft och hav.

Det blir kallare lokalt och varmare globalt. Kylan håller i sig minst en vecka, värmen i flera hundra, möjligen tusentals, år.

/Martin

40 Comments

 • Hur tänker du Bolandere?

  Bara för att du inte gillar den konsekvens du påstår Martin vill pracka på dig (dyrare bensin), hävdar du att allt är en bluff?

  Helt galet med folk som resonerar som du. Det du säger är analogt med att du inte tycker om rökförbudet på krogen, så du hävdar att rökning inte orsakar cancer.

  Förstår du hur dumt det låter?

  Ett fakta är att koldioxid och andra gaser har en växthuseffekt. Det är fakta. Därmed följer att vi med våra utsläpp påverkar klimatet. Hur mycket kan vi debattera. Om det är skadligt kan vi debattera. Om vi ska göra något åt det, väga välfärd/livsstil mot klimatet, det kan vi debattera.

  Men att säga att jag tycker att bensinen är för dyr, därför är alla klimatlarm bara nys… det är ren och skär foliehattsvarning. Riktigt korkat faktiskt.

  Vi kommer förmodligen vara villiga att ta en viss mängd skadliga effekter innan vi tycker det är dags att ändra vår livsstil. Inget konstigt med det. Det som är lurigt här är förvisso att effekterna kommer långt efter utsläppen, vilket gör det svårt att värdera.

 • Jag hörde ju Dig på Tekniska Museet härokvällen. Några dager före detta öppnade ju TM även för Goldberg som Du säkert känner till. Han ska väl tolkas som Din motsats kan jag tänka. Mycket av det ni säger är ju på många sätt avhängigt vad Bohlin en gång skrev. Inget fel i det naturligtvis.
  Både Du och Goldberg stöder ju er på ibland samma eller liknande fakta. NI är ju båda akademiskt utbildade och har därigenom höga krav på era fakta. Återstår tolkningen där ni skiljer er ordentligt.
  Vem står för sanningen? Jag har genom mitt arbete fått viss insyn i vissa tillhörande frågor, skogens roll t.ex.
  Heja på! Det är bra ju bättre analyser man kan få för att själv bilda sig en ståndpunkt.

  Martin: Men då hörde du väl även att Goldberg var helt låst på att ”bevisa” att koldioxid inte har med klimatförändringar att göra. Det är liksom hans grej: Han accepterar att klimatet förändras och att människan gör en massa mindre bra saker, men några dåliga saker kan absolut inte ha med koldioxid att göra.

  Goldbergs ”bevis” för detta var att kurvan för utsläppen av koldioxid inte ser exakt likadan ut som kurvan för globala medeltemperaturen.

  Han säger detta under min föreläsning, trots att jag minuterna innan sagt bland annat:
  – Koldioxid är inte den enda växthusgasen som förändrats de senaste hundra åren, vi har även halterna av metan, lustgas och freoner.
  – Det väsentliga är inte själva utsläppet utan koncentrationen växthusgaser (alla) i luften.
  – Aerosoler (partiklar, tex sot, svavel mm) som vi genererar stora mängder av påverkar även de strålningsbalansen.
  – Förändringar av tex skogar påverkar jordens albedo, dvs reflektionsförmåga.
  – Jag har även kvantifierat hur dessa parametrar, både som grupper och enskilt har förändrats. I detta inkluderar jag även effekterna av solfläckar, andra solvariationer samt vulkanutbrott.
  – Naturliga återkopplingar förstärker och försvagar effekterna av vad vi gör.
  – Merparten, ca 90%, av värmeöverskottet återfinns i haven. Bara 2-3% går åt för att värma luften.
  – Det är mycket stora flöden av energi som flödar mellan olika element i naturen, mellan hav och luft, glaciärer och hav osv.

  Det är med andra ord extremt naivt och högst ovetenskapligt att anta att om inte temperaturen i luften, år för år, exakt matchar utsläppet av koldioxid, så kan inte människans utsläpp av koldioxid påverka klimatet. Men det är precis det som Goldberg (och många andra ”skeptiker”) gör. Det är inte vetenskap.

  Jag påpekade det för Goldberg varpå han svarade: ”Men jag tycker så”.

  I vår lilla minidebatt som uppstod på Tekniska museet så visade det sig att hans uttalanden och påståenden inte bottnade i fakta, utan i hans egen personliga åsikt, ”men jag tycker så”.

 • Nej, Markus det har jag inte, men det är gott att du är källkritisk. Kolla själv! Jag tog med ref. perioden (1961 – 1990) för normalväder, eftersom det blir flera medeltemperaturer på en gång, så att säga. Urvalet styrdes och styrs också av darriga bibliotekslänkar och frakturstil vad gäller äldre data. Idag funkar det t ex inte!

  Däremot var jag dålig på källhänvisning: 1885 tidningen Kalmar, resten SMHI:s temperaturkartor.

  Nu är jag ute på litet tunn is, men baserat på SMHI http://luftweb.smhi.se/
  för
  1991 4,3 C
  1996 4,5 C
  2001 3,3 C

 • Enligt tillförlitlig källa står vårt land för bara 0,2 % av all världens utsläpp, varför då tjafsa här i landet! åk till asien kina indien där ni klimatister kan göra nån nytta! Det vi släpper ut är faktiskt son en fis i rymden.

 • ”För mig är hysteri när man höjer rösten och tillgriper s a s dåliga argument – eller kanske inga argument alls – och är oemottaglig för sunt förnuft.”

  Tillförlitlig källa?
  0,2 % av vadå?

  Även om Hans gärna vill, så får han inte gå in på en toalett i Kina och städa den, men han får städa sin egen. Även om Hans gärna vill stänga en farlig utsläppskälla i Indien så kan han inte det, men han kan genom gott föredöme och klokt agerande göra mycket för att stänga sådana framför allt i hemtrakten, men på lång sikt kanske även i andra länder. …Men om Hans bara tänker sitta och fisa blir det bara värre.

 • @Martin
  Tycker att det är synd att det inte går att gallra här bland kommentarerna.
  Eftersom det finns så mycket forskning kring detta med klimat och klimatförändringar med människor som ägnar dagar, veckor och år att utifrån vetenskapliga metoder försöka skapa större kunskap om dessa frågor, så är det tröttande när kommentarer med endast personligt tyckande som grund (och uppenbar önskan att provocera och fördumma diskussionen) får ta så stort utrymme. Jag tror inte jag är ensam om att tycka att du borde ignorera dessa.
  Personligen är jag mer intresserad av att skaffa mig information om väder och klimat och hade hoppats att kommentarsmöjligheten på din sida kunde ge det. Då är det tröttande att tvingas skumma igenom alla de oseriösa.
  Den som är ointresserad av att diskutera ett ämne med naturvetenskaplig utgångspunkt utifrån vetenskaplighet borde inte få ta tid och uppmärksamhet från en möjlig fördjupning för oss andra.
  Med detta menar jag verkligen inte att alla måste hålla med FN:s klimatpanel eller den syn på klimatet som den företräder. Tvärtom. Men önskan om någon slags vetenskaplighet borde vara ett minimikrav för att bli bemött. Det blir annars en så låg nivå på diskussionen med en massa tyckande hit och dit som rimligen inte kan gagna någon.

  Tack annars för din sakliga hållning och goda källhänvisningar!

  Martin: Tack. Vi kommer att göra om bloggen under vintern. Vi skall göra tydligare kategorisering av olika ämnen, tex skilja på diskussioner kring vädret kommande dagar i Sverige, extremväder på andra platser, klimat osv.

  Vi vill även att alla skall föra diskussionen under sin riktiga identitet, jag tror att det kommer att förändra såväl tonläge som innehåll.

 • Hej
  Jag brukar följa vädret runt om i världen ganska noga och har tänkt på en sak. I ex USA så kan vädret växla väldigt mkt på kort tid ex en vecka som börjar m 20 grader sjunker till noll på onsdag och så stiger det igen till lördagen.
  Här i Sverige känns det nästan alltid som om vi har samma väder i flera veckor.
  Är det något som stämmer och isåfall varför är det så?

  Martin: Vädret i Sverige präglas av att vi har förhärskande västliga vindar och närheten till Atlanten. Havsluften är stabiliserande. USA är en större kontinent och det finns många platser som har långt till hav uppströms vinden. Därtill finns det bergmassiv som även de kan skapa tex varma fallvindar vilka kan växla vädret inom kort tid.

 • Svar till Martin Hedberg:

  Ytterligare än faktor som medför att temperaturkontrasterna är betydligt större i Nordamerika än i Europa torde väl vara att medan vi i Centraleuropa har Alperna som sträcker sig i väst-östlig riktning, och bildar en naturlig barriär mot kalluftens framfart norrifrån mot Sydeuropa, samt även Östersjön mellan Norden och Tyskland, som neutraliserar temperaturerna, så är den nordamerikanska kontinenten ganska bastant, och Klippiga bergen sträcker sig i nord-sydlig riktning. Detta medför pga avsaknaden av stabiliserande vattenmassor, förutom möjligen Stora sjöarna, att kalluften obehindrat kan tränga ned ända ned till södra USA från Arktis via Kanada, men å andra sidan också att varm ökenluft kan tränga upp ända bort till mellersta Kanada, med 30-35 plusgrader. I Europa är kusten flikig, och en räcka med vattenmassor neutraliserar temperaturen, vilket även innebär att den sibiriska kylan försvagas när den når Skandinavien, eftersom att den måste passera över Östersjön först, vilken dämpar kylan något. Såsom du ovan nämnde Martin påverkar även vindarna över bergskedjorna i Nordamerika temperaturskillnaderna, inte minst i nordvästra USA, som ligger utsatt för både heta ökenvindar söderifrån, arktiska vindar norrifrån, fuktiga vindar österifrån och ”chinook”-vindar västerifrån, varav de sista är vindar från Stilla havet (behöver nödvändigtvis ej blåsa in från väst), vilka måste passera över de stundom 5000-6000 meter höga Klippiga bergen för den vidare framfarten in över den amerikanska kontinenten, och när vindarna passerar över bergen, uppstår en Föhneffekt, varvid vinden som blåser ned på östsidan är varm och torr. Exempelvis har det vid ett tillfälle, en vinter, blåst in varma chinookvindar från väst-nordväst mot nordvästra Kalifornien, och temperaturen gick då upp från -30 grader till +20 grader på 5 minuter.

 • Svar till Daniel: Den kanske viktigaste orsaken till skillnaden mellan Europas väder och Nordamerikas är att vi ligger på östra sidan av en ocean medan de ligger på västra sidan. Jag avser här Nordatlanten.

  På grund av den latitudiella variationen av corioliseffekten, den sk. ”beta-effekten” (som jag gärna ska förklara någon gång) rör sig varmvatten mot och upp längs Nordamerikas ostkust. Detta ger grogrunden för mycket kraftiga lågtrycksutvecklingar, under sommar och höst påspädda av ”hurricanes”, på vars baksida kall luft från norr kan dra långt söderut. Därmed företer den nordamerikanska ostkusten stora likheter med den asiatiska ostkusten.

  Det ”europeiska” vädret i Nordamerika hittar man på deras västkust där Kalifornien väl motsvarar Portugal och Seattle-Vancouver sydvästra Norge. Dessa områden berörs av döende lågtryckssystem, på samma sätt som nordvästra Europa.

 • ”Förväntad förändring kommande hundra år är 4 grader, dvs en istid i storlek men åt andra hållet. Och 50 gånger så snabbt som då vi gick ur den senaste istiden.

  Man behöver inte tro på det om man inte vill. Men det är fakta och varken lögn eller förbannad dikt.”

  Lite osäker på vad du menar. Är det fakta att det kommer bli 4 grader varmare om hundra år?

  Martin: Nej jag avser helheten som jag blir kritiserad för av ”LM” där han avslutar sin text med: ”…dina teorier att en svensks utsläpp av vilka gaser du än hittar på spelar det minsta roll är LÖGN o FÖRBANNAD dikt”.

 • Här är min långtidsprognos, tyvärr på Engelska, eftersom jag skrev den på ett annat forum först…

  Martin: Hej Håkan. Det vore skoj om din kommentar var relevant för den diskussion som föregåtts HÄR, och då kanske det är bättre om du skriver den för det ändamålet än att du kopierar något som du skrivit, dessutom på engelska, på ett annat forum.

 • ”Lars Peters” och ”MagnusF”. Nu står ökningen av vattenånga i högre luftlagren för nästan 3 ggr större ändring av temperaturstegringen än CO2. Ökningen av vattenånga de senaste 30 åren har också stigit snabbare än halten CO2.

  Jag har angett referenser på ovanstående tidigare på dessa sidor, men vill ni ha de igen så fråga!

  Allt är så enkelt i era beskrivningar med att bara sluta använda fossila bränslen så fixar det sig, så därför borde alla kunna ena sig om vad vi bör göra. Så länge vi inte får bukt med ökningen av vattenångan kommer det inte hjälpa. Vad föreslår ni för åtgärder där?

 • ”Martin: Hej Håkan. Det vore skoj om din kommentar var relevant för den diskussion som föregåtts HÄR, och då kanske det är bättre om du skriver den för det ändamålet än att du kopierar något som du skrivit, dessutom på engelska, på ett annat forum.”

  Tja du skrev ju i din inledande post att solen har haft lägre aktivitet än tidigare, jag extrapolerade en klimatprognos om denna situationen fortsätter och förvärras, vilket många solforskare verkar anse… Det var ju tråkigt att du inte tyckte det var relevant!

 • Hej!

  Jag vill gärna ha några saker förklarat för mig och om du känner att du är rätt person så tar jag gärna dom förklaringarna av dig.

  För det första, hur lång tid tillbaka ser man EGENTLIGEN när man kollar på den globala temperaturen? Människan är nånstans mellan 1-2 miljoner år gammal och vi är en ung ras i jämförelse med andra. Gissningsvis så har vi inte mätt temperaturen i mer än 100 år och allting äldre än det är uppskattningar eller dokumenterat av folk man inte kan lita på (ungefär som bibeln). Så om man bara tittar på dom här siffrorna som jag drar till med (skjuter alltså från höften) så tror människan att mindre än 1/100 dels % av människans levnad på jorden är tillräckligt för att säga vad som är normal temperatur på jorden. Det som SKA nämnas är det att jorden är en levande planet och det blir förändringar hela tiden!

  Utöver det så ska det ha varit varmare här uppe för cirka 1000 år sen – vad var det som orsakade det? Hade vi mycket fabriker som spottade ut avgaser då också?

  För att ta det kortfattat: Vad klassar man som en vettig tidsperiod för att bestämma vad som är ”normal” temperatur på jorden med tanke på att jordklotet är flera miljarder år gammal?

  Vad är det som säger klart och tydligt att en levande planet – med vulkaner, måne, årstider och en sol som avger olika mänger energi i cykler – SKA ha en konstant temperatur där årstemperaturen förändras med max 5 grader på 100 år?

  Tacksam för svar på detta – jag kommer troligen med motfrågor! 🙂

  /Lars

  Martin: Temperaturen kan mätas direkt och indirekt. Man har mätt den direkt med termometrar (tillräckligt många och av tillräcklig kvalitet) i ca 150 år.
  Indirekt kan man dra slutsatser om temperaturen på jorden genom att tex studera olika isotoper av syre i glaciärer. Då kommer man ca en miljon år tillbaka i tiden.

  Det är helt naturligt att klimatet förändras, det har det gjort så långe det funnits liv på planeten.

  Anledningen till att det är varmare nu än för hundra år sedan är att vi har mer växthusgaser i luften. Givet dagens halter av såväl aerosoler (partiklar) och växthusgaser så har vi normal temperatur just nu. Om vi inte hade haft så mycket växthusgaser så hade det varit normal temperatur då också (och den temperaturen hade varit lägre än den vi har just nu).

 • Att styrka sin identitet för att blogga? Snacka om att tysta debatten, folk som vill vara anonyma skall så få vara, du har ju redan möjligheten att moderera.

  Martin: Det är knappast så att ”debatten” tystnar för att vi är av uppfattningen att samtalstonen och innehållet blir bättre om kommentatorer uppger sin riktiga identitet på den här sajten.

  Vill du vara anonym så finns hela Internet. Om du är anonym eller inte på andra sajter har jag ingen åsikt om.

  Den här sajten/bloggen är inte det enda forumet där du kan debattera. Det är därför rätt så osakligt av dig att påstå att jag ”tystar debatten” för att vi vill att folk som kommenterar på den här sajten skall uttrycka sig under sin riktiga identitet.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: