Videos

Här, eller under nivå till på menyn, så finner du en del matnyttiga videos om extremt väder, meteorologi och klimat.

En del av detta, till exempel extremt väder och klimatförändringar, är sånt som jag föreläser om för företag, myndigheter och organisationer. I de sammanhangen utformar jag givetvis föreläsningen/seminariet/webbinariet efter eventets och åhörarnas ramar och förutsättningar. Ofta handlar det om att ge en vetenskaplig bakgrund till skeenden och beslutsunderlag, men det kan även handla om att hjälpa organisationer att finna former för omställning och anpassning till nya normer, affärer och situationer.

Gå in på ”Boka föredrag” för att skicka en förfrågan.