Videos om klimat och paradigm

Här nedan följer två videos som jag skapat för att ge en crash-course dels i hur människan förändrar klimat och ekosystem dels belysa de metaforer, modeller och paradigm vi använder för att tolka vår omvärld.


Den första filmen nedan visar hur människan påverkar klimat, natur, ekologi och biologisk mångfald. Jag går översiktligt igenom förhistoriska och nuvarande klimatförändringar, Milanković-cykler, återkopplingar, Planetary Boundaries, IPBES, The great Acceleration, Stranded assets, Kolbudget, Tipping elements, Limits to Growth mm.


Videon nedan belyser hur vi med hjälp av metaforer och modeller bygger upp förståelse av världen omkring oss. Till grund för tolkningen av hur världen är beskaffad lever vi i olika paradigm. Det kan vara svårt att se paradigmet vi befinner oss i, men relativt lätt att se de som dominerat tidigare världsbilder, i synnerhet vetenskapliga paradigm som tex den heliocentriska världsbilden, atommodellen, kvantfysik, antropocen mm. Donella Meadows hävstångsprinciper för systemförändringar, Naturens rättigheter mm.


Jag föreläser även på dessa teman för företag, myndigheter och organisationer. I de sammanhangen utformar jag givetvis föreläsningen/seminariet/webbinariet efter eventets och åhörarnas ramar och förutsättningar. Ofta handlar det om att ge en vetenskaplig bakgrund till skeenden och beslutsunderlag. Gå in på ”Boka föredrag” för att skicka en förfrågan.