Saffir-Simpson vindskala

Tropiska cykloner klassificeras olika beroende på hur kraftig det blåser. Den mest kända klassificeringen härstammar från en definition som ingenjören Herb Saffir och meteorologen Bob Simpson gjorde 1971. Klassificeringen har uppdaterats ett antal gånger.

Saffir-Simpson skalan sträcker sig från 1 till 5 och de olika klasserna återspeglar förväntade skador till följd av vindarna. I tabellen nedan har jag även tagit med de två ”förstadierna”  tropiskt lågtryck och tropisk storm.

[table id=1 /]

Saffir-Simpson skalan tar inte hänsyn till ”storm surge” (vattenmassor som pressas upp på land av vindarna), kraftig nederbörd, jordskred eller virvelvindar. Detta samt olika topografiska, byggnadstekniska och byggnormtekniska förutsättningar gör att skalan bara grovt representerar cyklonens ”farlighet”.

/Martin