Tag - stackmoln

Det kan bli regn idag

När stackmolnen, Cumulus, börjar torna upp sig redan kl 7 på morgon, då kan man misstänka att det kommer att bli regnskurar. De bildas av stigande luft, konvektion, som skapas av solinstrålning och labilt skiftade luft.

Det som talar mot regn är dels om det är något storskaligt fenomen på gång, tex luftmasseombyte, eller om molnen breder ut sig så mycket att de släcker ut solinstrålningen och därmed det som driver konventionen.

Men det går fort just nu och man kan se från en minut till  en annan hur molnen blir allt mörkare.

/Martin

När blir det bra sjöbris?

Hur kan man då avgöra om det skall bildas någon sjöbris? Som vi tidigare nämnt krävs det solinstrålning för att generera de stora temperaturskillnader mellan land och hav som är en förutsättning för sjöbrisen. Det måste alltså vara klart eller nästan klart väder. En svag vind som under morgontimmarna strömmar från land och ut mot havet kommer att gynna sjöbrisens returströmning på höjd.

Om du ser att det börjar bildas stackmoln inne över land redan under förmiddagen är det ett gott tecken på att det kommer att bli sjöbris. Ju tidigare stackmolnen tornar upp sig desto kraftigare kan man vänta sig att sjöbrisen blir. Små fluffiga molntussar högt upp, så kallade Altocumulusmoln, på en annars klarblå himmel är ett tecken på att luften är labil och att stackmolnen kommer att bli mäktiga.

Altocumulus floccus

Altocumulus floccus tidigt på morgonen är ett tecken på att luften är labil och att det finns goda förutsättningar för konvektion. Lite solinstrålning på detta och vi har snart en god sjöbris.

Stackmoln

Stackmoln som bildas tidigt på förmiddagen indikerar att det kan bli kraftig termik och därmed en god sjöbris.

Så långt tecken på att det kommer att bildas sjöbris. Men hur ser det ut när det INTE kommer att bildas sjöbris?

  • Kompakta moln stänger effektivt ute den solinstrålning som krävs för att termik och sjöbris skall bildas.
  • Vindar som redan under morgontimmarna blåser in mot land hindrar sjöbrisens utveckling. Detta eftersom denna vind motverkar den viktiga återströmningen av luft på höjd. Det är mer viktigt hur det blåser på höjd, några hundratal meter upp i luften, än nära marken. Du kan bedöma vinden på höjd genom att studera små molntussar och skorstensrök. Om du kommer över någon prognoskarta med tryckfält, isobarer, kan du också avgöra hur den överlagrade vinden blåser.
  • Om det har regnat under natten försenas troligen sjöbrisen ett par timmar. En stor del av solenergin kommer nämligen att gå åt till att avdunsta vatten från marken innan marken själv kan värmas upp för att sedan, i sin tur, värma luften och skapa de nödvändiga temperaturkontrasterna mellan land och hav.
Dimma

Dimma

Dimma och kompakta moln stänger effektivt ute solljuset från att nå marken. Om dimman (över land) lättar sent kommer det troligen inte att hinna bildas någon sjöbris. Om det därtill är fuktigt på marken kommer en stor del av solenergin att gå åt till att avdunsta vatten istället för att värma luft och skapa sjöbris.

Sjöbris

Sjöbrisen är ett vanligt förekommande fenomen under sommaren. Du har säkert upplevt sjöbrisens variationer i styrka och riktning under dagen. Seglare utnyttjar gärna sina taktiska kunskaper om hur den beter sig och förändras för att vinna kappseglingar.

Sjöbrisen uppstår soliga dagar när luften över land värms effektivare än luften över vattnet. Solen värmer marken som i sin tur värmer luften. Solen lyser givetvis även på vattnet, men ytvattnet som absorberar värmen blandas snabbt om vilket gör att vatten värms betydligt långsammare än land (gräsmattan blandas ju inte om bara för att det blir varmt på på gräset.)

Den uppvärmda luften över land stiger, vattenångan i luften kondenserar och det bildas stackmoln. När molnen väl börjat bildas så accelererar processen, samtidigt som den bromsas av att molnen skymmer marken för solinstrålningen. Totalt sett får vi i alla fall en cirkulation av luft där luft från havet eller sjön kommer att strömma in mot land.

Den här processen kan ge upphov till snabba förändringar i vindmönstret och påverkar därför de flesta seglare i kustbandet. Det är först på senare år man börjat förstå det komplexa system som sjöbrisen utgör.

Sjöbriscirkulation

Sjöbriscirkulation

Förr i tiden kallade man sjöbrisen för ”solgångsvind” eftersom den under dagen vrider och ser ut att följa solens gång på himlen. Det har inte med att den vill ”följa solen” att göra utan att vindcirkulationen i sig bildar ett system, lite som ett gyro, som strävar efter att behålla samma riktning relativt fixstjärnorna.

Det är vanligt att den soliga förmiddagens lugna vindar så småningom inte bara ökar i styrka markant utan även ändrar riktning. Det beror med säkerhet på att sjöbrisen gjort entré. Ofta blir sjöbrisen den förhärskande vinden fram till kvällen då den dör ut.

Sjöbrisen bidrar också till att det ofta är betydligt soligare till sjöss än inne över land där molnen tornar upp sig och det gärna bildas regnskurar under eftermiddagarna.
Stackmoln inne över land förkunnar att sjöbrisen har kommit igång eller har börjat bildas.

Ju mäktigare moln, desto kraftigare sjöbris är att vänta. Framåt kvällen när solen inte värmer lika mycket sjunker molnen samman och vinden avtar för att till slut upphöra.

Under natten uppstår ibland en så kallad landbris, vilket är sjöbrisens motsats. Den drivs på samma sätt, men mu är det havet/sjön som är varmare än marken och luften stiger över havet istället. Landbrisen är dock avsevärt svagare än sjöbrisen.

Vinden har olika hastighet och riktning på olika höjd i atmosfären. Ett par hundra meter upp i luften finner vi den överlagrade vinden som också kallas ”gradientvind”. Den påverkar sjöbrisen och har stor betydelse för hur (om) sjöbrisen utvecklar sig under dagen.

Sjöbrisen är som mäktigast under eftermiddagen och kan ibland ge vindstyrkor upp emot tio meter per sekund. Vanligtvis sträcker den sig tio till trettio nautiska mil ut från kusten.

Du har kanske förundrats över hur lugnt det blivit framåt kvällen, trots att det tidigare blåst en frisk sjöbris. Det beror på att drivningen av sjöbrisen avtar i och med att solen står allt lägre på himlen och att solinstrålningen därmed minskar.