Tag - Sjukvård

Utbildningsvideo till Läkare för Miljön

I ett samarbete med föreningen Läkare för miljön (lakareformiljon.org) så samtalar jag med Johannes Ridderstedt kring klimatet. I den här filmen så presenteras lite grundläggande fakta kring klimatet.

Filmen, och uppföljare som kommer att publiceras om någon vecka, används som utbildningsmaterial vid arbetsplatsträffar kring klimat, miljö och hälsa inom sjukvården. Med början i Gävleborg, efter önskemål från ST-läkaren Frida Ridderstedt, styrelseledamot i Läkare för Miljön.

Sjukvården har flera beröringspunkter med klimatet.
– Driften av sjukvåren påverkar klimat och miljö, såväl genom resursnyttjande som restprodukter. Energi man använder och utsläpp och utsläpp av växthusgaser som lustgas och freoner.
– Sjukvården kan genom information kan hjälpa människor till såväl bättre hälsa som mindre klimatpåverkan. Till exempel genom beteendeförändringar som ändrade kostvanor och ökad fysisk aktivitet.
– Och en av de mest grundläggande anledningarna till varför vi människor bryr oss om klimatet är den påverkan som förändringar av klimatet har, och kommer att få, på människors hälsa. Värmeböljor, spridning av vektorburna sjukdomar, översvämningar, infektioner, livsmedelskriser…

För den som vill dyka lite djupare i relationen mellan medicin och klimat/miljö så rekommenderar jag Lancet-rapporten ”The Lancet Countdown on health and climate change” (Man måste registrera sig för att få access, men det är ingen kostnad.)

/Martin