Tag - Scientists for Future

Gatuföreläsning på Mynttorget

Den 14 juni 2019 höll jag en gatuföreläsning, street lecture, för Greta Thunberg och andra ungdomar och vuxna på Mynttorget.

Forskarvärldens tredje uppgift, att dela med sig av kunskap till allmänheten, är viktig såväl inom snäva områden som när det gäller globala frågor som påverkar alla och kräver allmänhetens engagemang. Frågor kring miljö, klimat, ekosystem, rättvisa, geopolitik, global hälsa mm är exempel på detta.

De två första uppgifterna är att bedriva forskning samt utbildning.

På engelska heter det science outreach vilket bättre beskriver vad det handlar om: att sprida vetenskaplig kunskap utanför de traditionella forskardomänerna, till medborgare och beslutsfattare som inte nödvändigtvis läser forskarrapporter, bedriver egen forskning eller ingår i vetenskapliga nätverk.

Det är precis detta som jag tycker är ett av de mest stimulerande sakerna att göra. Det finns så otroligt mycket vetenskap som dels är fascinerande i sig, dels utgör ett ramverk för vår gemensamma framtid.

Tänk att få gräva ner sig kunskaper och insikter samt träffa forskare och höra deras berättelser. För att sedan beskriva detta med metaforer, text, bild och verbalt på sätt som gör det tillgängligt för allmänhet och beslutsfattare. Och dessutom gå ut och möta allmänhet och beslutsfattare! Det är det som engagerat mig större delen av tiden sedan jag slutade på SVT för femton år sedan. 🙂

Tankarna på att föreläsa för skolstrejkande ungdomar fick jag under vår-vintern. Många, i synnerhet Greta, hade redan betydligt mer insikter i klimat-, miljö och rättvisefrågor än vad de flesta vuxna hade/har. Men vad vore väl lämpligare än att finnas tillhands för att svara på frågor, fördjupa kunskapen och dessutom lära mig/oss själva något om hur ungdomarna resonerar?

Här är en video med delar av en föreläsning där jag går igenom grunderna till varför klimatet förändras, Milanković-cykler, återkopplingar, växthuseffekten, istider, energiobalans, kolbudget mm. Hela föreläsningen var ca 30 minuter (videon nedan är ca 10 minuter lång).

Föreläsningen skedde i samband med nätverket av forskare och experter i Researchers Desk. Det är ett initiativ som stöttar ungdomarnas krav på att allmänhet och beslutsfattare ska ta till sig av vetenskapen. Det senaste året har flera liknande nätverk växt fram, ett annat som även finns internationellt är om Scientists For Future. Mer om dessa finns att läsa i en annan bloggartikel.

/Martin

Researchers Desk och Scientists For Future

Under våren bildades Researchers Desk vilket är ett nätverk av forskare och experter som svarar på frågor från allmänheten kring klimatfrågor. Nätverket samverkar också med Fridays For Future med kommunikation av klimatvetenskap.

Researchers Desk bildades på initiativ av Toya Westberg och Mika Falkensjö efter en vetenskaplig thinktankresa till Lyngen i Norge i våras. De frågade sig hur man kunde knyta vetenskap och forskare närmare allmänhet och i synnerhet skolungdomar. Researchers Desk finns i Sverige och omfattar i skrivande stund ca 50 personer.

I somras var Researchers Desk närvarande på Sergels Torg varje måndag för att svara på frågor från allmänheten. Researchers Desk håller även street lectures och föreläsningar tillsammans med ungdomarna i Fridays for Future.

Researchers Desk vid Sergels torg i Stockholm den 12 augusti 2019.

Det finns även ett nätverk av forskare under namnet Scientists For Future. Det bildades för att ge skolungdomarna support för kraven på att följa Parisavtalet. Det är egentligen ett nätverk av nätverk i olika länder, men började i Tyskland (Scientists4future.org).

I Sverige började Scientists For Future formas efter debattartikeln ”Vi klimatforskare stödjer Greta och skolungdomarna” som vi (det var jag som koordinerade författandet av texten) fick publicerad på DN Debatt den 15 mars. Vi fick 270 signaturer av klimatforskare till artikeln. I nätverket är det nu omkring 1200 medlemmar.

Nätverken samverkar med varandra och många personer ingår dessutom i bägge. Min subjektiva uppfattning om karaktärsdrag är att Scientists For Future främst kommunicerar genom traditionell och sociala media, medan Researchers Desk har mer dialog direkt med frågeställare. Bägge svarar på behovet av kunskap som växer exponentiellt till följd av den globala folkrörelsen Fridays For Future.

/Martin