Tag - Rio

COP23 ”Young Peoples Burden: Averting Climate Disaster”

En informativ, gripande och angelägen video från COP23 i Bonn. Dr. James Hansen (tidigare chef för NASA Goddard Institute for Space studies) och Sophie Kivlehan (barnbarn till James) som representerar de ungdomar som gått samman i OurChildrensTrust och stämmer staten USA genom ”Juliana v US Government”.

James och Sophie gästar Stuart Scott som är värd för programmet ClimateMatters.TV, en kombinerad TV-show/presskonferens. Avsnittet/föreläsningen/presskonferensen bär titeln ”Young Peoples Burden: Averting Climate Disaster” och spelades in 6 november 2017.

Sophie inleder med att visa en video från Riokonferensen juni 1992 där Severn Cullis-Suzuki, då 12 år gammal, vädjar till delegaterna att ta sitt ansvar och göra vad som krävs för att begränsa klimatförändringarna. (Vill du se hela klippet så finns det här.) Det är lika gripande som det brandtal som Sophie kommer att hålla lite senare i videon.

Skillnaden, förutom att det gått 25 år och att utsläppen ökat, är att Sophie inte nöjer sig med att vädja till vuxenvärlden. Sophie kräver att vuxenvärlden gör vad som behövs för att trygga kommande generationers framtid.

Därefter går Sophie och James växelvis igenom konsekvenserna av våra utsläpp av växthusgaser.

Hansen konstaterar att vi för att begränsa energiobalansen till RCP2.6* så måste vi minska utsläppen av koldioxid med 3% per år samt ta bort minst 100 miljarder ton kol från atmosfären. Det senare genom tex förändrat jord- och skogsbruk. Gör vi detta så kommer vi att begränsa uppvärmningen till 1,5°C över förindustriell nivå (just nu ligger vi på någon tiondel över 1°C).

Målet är att få ner halten koldioxid i luften från nuvarande 400+ ppm till max 350 ppm (förindustriell nivå var ca 280 ppm).

Hansen talar om behovet av att skapa en prisdifferentiering som gör att det blir successivt allt dyrare att använda fossilt kol.

Hansen får en fråga under frågestunden om man inte skall börja med att ta bort subventioner som stödjer fossilindustrin. James håller med om att det vore bra, men argumenterar samtidigt för att det är så många olika regelsystem som styr detta, det kommer helt enkelt ta för lång tid.

Man bör därför införa en avgift på brytningen av fossilt kol. Denna extra kostnad skall därefter successivt höjas vilket kommer att skapa nödvändiga incitament för att minska utsläppen av koldioxid från olja, kol och naturgas. (Han går inte in på detaljerna i förslaget som kallas Carbon Fee and Dividend, men jag berör det i andra artiklar.)

Har du ont om tid, men kan sitta koncentrerad i fyra och en halv minut så skall du börja lyssna 10:00 minuter in i videon. Där håller Sophie sitt tal till alla vuxna som hävdar att de bryr sig om framtiden.

Intressant är också diskussionen kring Our Childrens Trust där Sophie och 20 andra ungdomar stämmer den amerikanska staten för att de inte gör sitt jobb och skyddar sina medborgare.

”Along with 20 other young people and my grandfather I am a plaintiff in a lawsuit filed by Our Children’s Trust against President Trump and the United States government for violating our Constitutional rights to life, liberty and property.”

Även detta berörs i den efterföljande frågestunden.

Här kan du se manus till konferensen.

/Martin

* RCP står för ”Representative Concentration Pathway” och siffran efteråt för den förväntade energiobalansen år 2100. RCP2.6 innebär alltså utsläppsscenarier som ger en energiobalans på omkring 2,6 W/m2 år 2100 jämfört med förindustriell nivå.

För att begränsa energiobalansen till 2,6 W/m2 så måste våra utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser peaka mellan 2010 och 2020. Gör vi inte det så blir det en större energiobalans och mer omfattande klimatförändringar.