Tag - Planetary Bands

Kan man göra musik av klimatdata?

Climate data to music

Det låter som en absurd tanke, men visar sig vara genomförbart. Lyssna och titta på nedanstående video där musikstudenten Daniel Crawford från Minnesota University, tillsammans med sin geologilärare professor Scott St George, skapar musik av klimatdata.

De har tagit temperaturutvecklingen i fyra regioner och illustrerat detta med fyra stråkinstrument. Eller som Crawford säger:

“Each instrument represents a specific part of the Northern Hemisphere. The cello matches the temperature of the equatorial zone. The viola tracks the mid latitudes. The two violins separately follow temperatures in the high latitudes and in the arctic.” The pitch of each note is tuned to the average annual temperature in each region, so low notes represent cold years and high notes represent warm years.” (källa ClimateCentral).

Är idén tagen helt ur luften? Nej, det är bara olika sätt att illustrera data på. Klimatforskningen har producerat tusentals grafer, kartor och tabeller. Men data kan kommuniceras på många sätt.

”Through music, the composition bridges the divide between logic and emotion, St. George says. “We often think of the sciences and the arts as completely separate — almost like opposites, but using music to share these data is just as scientifically valid as plotting lines on a graph,” he says. “Listening to the violin climb almost the entire range of the instrument is incredibly effective at illustrating the magnitude of change — particularly in the Arctic which has warmed more than any other part of the planet.” ” (källa ClimateCentral).

Man kan se det som en variant på klimatforskares kartor (i strikt mening i detta fall bara norra halvklotet) som är färglagda i kulörer från blått till rött. Mest rött.

Men man kan även se det som ett eget sätt att illustrera vad som sker i naturen. Illustrationen blir då på en annan nivå och illustrerar dessutom vår ensidighet, färgblindhet?, för visuella illustrationer. Genom att använda musik som ett illustrativt exempel, en princip, så kan man visa att klimatförändringar inte skall tolkas så ensidigt som det i vissa sammanhang görs när man tittar på grafer över medeltemperaturen.

/Martin