Tag - Patrik Lindström

Innovation race på MI-3

I dagarna tre är jag i Malmö och deltar på Mission Innovation 3 (MI-3) och Clean Energy Ministerial 9 (CEM9).

Det handlar om att på ett strukturerat sätt, genom organiserat kaos, arbeta för att ställa om till hållbara energisystem.

Det är inte det enklaste. Men med erfarenhet och tydlig ledning från Innovation Plant så kan i alla fall ett av projekten ledas framåt i den allt mer dysfunktionella värld vi lever i. Och av.

Patrik Lindström, Olof Hansson och Kaj Mickos.

Innovation Plant är ett gäng processledare som driver innovativa processer. Nestor är innovatören och entreprenören professor Kaj Mickos. Han har en lång erfarenhet av innovationer, dvs att ta fram en produkt eller tjänst hela vägen till marknaden. Något som han nu har nytta av när han hjälper andra företag, myndigheter och individer att produktutveckla från idé till marknad.

Se Olof Hansson strax efter att klockan börjat räkna ner.

Jag sitter med i Back office tillsammans med en handfull andra som var och en har bred kompetens och kontaktnät för att snabbt kunna svara på konkreta frågor från de två teamen som arbetar med att ta fram lösningar och processer på konkreta problem.

Klockan har startat och på 30 timmar (vilket inkluderar eventuell vila) skall de två grupperna presentera sina resultat. I vanliga fall brukar Innovation Plant arbeta med 72 timmars ledtid, men praktiska omständigheter, snarare än uppgiftens komplexitet, gjorde att det nu blev knappt hälften så lång tid.

/Martin