Tag - NASA Earth Observatory

Före och efter Irma

Jag snubblade över några fantastiska satellitbilder från NASA. De visar några av de karibiska öarna före respektive efter passagen av orkanen Irma.

Det är alldeles uppenbart att global uppvärmning skapar mer värme på planeten genom en obalans mellan hur mycket energi som kommer in från solen (lika mycket som tidigare) och hur mycket som strålar ut i rymden (betydligt mindre än tidigare).

Men visste du att det bara är ca 3% av den här energiobalansen som värmer luften? Vad som händer med resten?, Jo merparten, över 90%, hamnar i haven.

Och när haven blir varmare så finns det mer energi som kan skapa kraftigare stormar, ändra havsströmmar, smälta glaciärer, förändra monsunregn och lågtrycksbanor, påverka växter, djur och näringskedjor samt ändra pH-värdet i haven.

Nåväl, allt det här och mycket därtill har forskarvärlden känt till i flera decennier, men hos alla beslutsfattare har poletten inte riktigt trillat ner.

Det är inte så att vi bara håller på att såga av grenen vi sitter på genom att överfiska haven, skövla skogar, förorena dricksvatten, utrota växt- och djurarter, övergöda och försura vattendrag och en del andra rent destruktiva saker.

Vi gör detta samtidigt som vindarna tilltar, träden brinner och marken både torkar samman och spolas ut i havet under trädet som vår lilla gren sitter på. Alltså den gren vi dessutom sågar i.

Jungfruöarna före och efter orkanen Irma. Credit: NASA Earth Observatory.

Tillbaka till de fantastiska satellitbilderna, vad har de med saken att göra? Jo, det är nämligen så att den här globala uppvärmningen får konsekvenser för oss människor. Knepigt, eller hur?

Satelliter har man för att kunna övervaka vad som händer på planeten Jorden. Man kan också använda rymdteknologi för att skicka iväg farkoster till andra planeter för att lära sig mer om hur de fungerar, men merparten av resurserna när det gäller rymden handlar om att förstå DEN HÄR planeten. Den vi sitter på.

Att dra till en annan planet är inte ett alternativ. Dels för att de inte är beboeliga, dels för att det skulle vara svårt att ta med sig mer än några stycken individer från den här planeten.

Och ärligt talat skulle det vara hål i huvudet att försöka annat än som ett filosofiskt experiment och i vetenskapligt syfte att försöka förstå vad vi behöver göra för att få det bättre på den här planeten. Den enda som vi vet att det finns liv på.

Den är dessutom den närmaste planeten.

Med dessa fantastiska satelliter kan man observera allt från höjning av havsnivå till skogsbränder i Sibirien eller ozonskikt över Antarktis.

Eller ta de mest fascinerande och skrämmande före-efter bilder man skådat.

/Martin