Tag - kobajs

Vad orsakar klimatförändringar?

De flesta vetenskapsredaktioner har en saklig beskrivning av klimat och miljöproblem. Men genrellt inom media finns det för lite sakkunskap i naturvetenskapliga frågor vilket gör att frågorna blir stereotypa.

Om man medialt haft en bredare och generellare syn på miljöproblem så hade det nog varit lättare att acceptera orsakerna till klimatförändringar.

Forskarna själva inte är så bra på kommunikation och så få journalister har de naturvetenskapliga fackkunskaper som krävs för att läsa naturvetenskapliga och tekniska facktidningar.

Tänk om tex ABC, Atmospheric Brown Cloud, hade fått samma uppmärksamhet som fossilt koldioxid. Det har förvbisso till viss del fossilt kol som källa, men till stor del består det av av rester från förbränning av biomassa och kobajs. Till viss del är detta orsakat av storindustri, till viss del av enskilda jordbruk och fattiga hushåll.

Hade det inte då varit lättare att erkänna/inse att  klimatförändringar är ett problem? Och att de orsakas av såväl växthusgaser som aerosoler (partiklar som sot, svavel mm) Att vi måste göra något åt ABC? Och därmed både åt fossilt kol, fattigdom och förbränning av biomassa? Och andra växthusgaser som metan, lustgas, marknära ozon och freoner.

http://www.sciencemag.org/cgi/content/short/323/5913/495

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=876437

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2363429.svd

Rent vetenskapligt behöver det inte vara någon debatt kring de grundläggande klimatfrågorna i sig. (Tex är det mycket tydligare koppling mellan växthusgaser och klimatförändringar än det är mellan rökning och cancer.) Däremot bör vi debattera hur vi skall lösa problemen.

Förmodligen är skuldbördan för tydlig. Man vet för säkert att det är det fossila kolet (symboliserat av oljan och därmed vår västerländska livsstil) som är problemet. Diskussionen blir då stereotyp och det uppstår låsningar av typen ”rör inte min rätt att köra bil”.

Det är inte det det handlar om! Frågorna handlar om hur vi skall hantera vår situation när planeten nu genomgår kraftiga och snabba klimatförändringar, vi blir fler människor (både belastningen och behoven ökar),  vår tillgång till billig energi minskar, vår infrastruktur för att använda energin blir obsolet (vi borde haft något alternativ till fossilbilar) och resiliensen i ekosystemen minskar.

Orsakerna är många, vi måste se dem alla. Och vi måste göra… nåja borde ha gjort… något åt problemen.

Ett delikat problem är att partiklarna i ABC-molnet har en netto avkylande effekt medan de extra växthusgaserna värmer. Molnets livslängd sedan man upphör med förbränningen är ett par veckor medan växthusgaserna finns kvar i tiotals till hundtatals år.

/Martin