Tag - Kalifornien

Torkan i Kalifornien skapar konflikter

US Drought Monitor, NOAA

Medan vi njuter av vårvärmen, gnäller över att regnskurarna är blöta och kalla och funderar på när sommaren skall komma så har man fortfarande svåröverskådliga problem till följd av torkan i västra USA.

Det handlar inte längre om att gräsmattorna är bruna och att man inte kan tvätta bilen som man vill. Problemen går djupare än så. Inte nog med att det inte kommit så mycket regn och snö som det brukar, man har skapat sig ett jordbruk och en infrastruktur som kräver vatten. Vatten som nu tas från grundvattenreservoarer som därmed håller på att sina.

Stora värden och motstridiga intressen står på spel.

Before and AfterFöre och efter. Fler fantastiska bilder från CBS News.

Det handlar om en lågintensiv konflikt om vatten. Nej inte i ett fattigt land med bristande strukturer, olika etniska och religiösa grupperingar och avsaknad av demokrati. Nej vi talar om en av de rikaste delstaterna i ett av de rikaste och mäktigaste  länderna. Kalifornien/USA.

Torkan har hållit på sedan 2012 och intensifierats. Nej, det är inte första gången som delstaten har torka, men problemen är omfattande trots det. Förutom bilder på båtar som ligger ankrade i sjöar som nästan inte längre finns och kändisars osmakliga beteenden att vattna sina trädgårdar (eller smarthet att anlägga konstgräs), så är vattenbristen ett stort problem för jordbruket.

Lake McClure

Lake McClure i Kalifornien vars vattennivå sjunkit markant. Vattenresurser används främst till bevattning. Bild från KQED.

Amerikanska Nationella vädertjänsten NOAA (motsvarigheten till den ickekommersiella delen av SMHI) beskriver fyra sorters torka:

Meteorological Drought is based on the degree of dryness (rainfall deficit) and the length of the dry period.

Hydrological Drought is based on the impact of rainfall deficits on the water supply such as stream flow, reservoir and lake levels, and ground water table decline.

Agricultural Drought is based on the impacts to agriculture by factors such as rainfall deficits, soil water deficits, reduced ground water, or reservoir levels needed for irrigation.

Socioeconomic drought is based on the impact of drought conditions (meteorological, agricultural, or hydrological drought) on supply and demand of some economic goods. Socioeconomic drought occurs when the demand for an economic good exceeds supply as a result of a weather-related deficit in water supply.

Bland annat anklagas odlingar av mandel för att förvärra krisen. Det går åt mellan 3 och 4 liter vatten för att odla fram en mandel. Till historien hör även att många jordbrukare gått från att odla bomull, som även det är vattenkrävande, till att odla mandel. Mandlar betalar sig bättre.

MandelodlingMandelodling i Kalifornien. Grafik från NBC.

Så mycket som 10% av Kaliforniens vattenresurser går åt för att odla mandlar. Det är en stor andel av de ca 40% av vattnet som går till hela jordbrukssektorn. Men det är inte så enkelt som att lägga mandelodlingar i träda under tiden det är torka. Träden dör och stora investeringar går förlorade.

Jordbrukarna förstår att det inte är hållbart, men konstaterar att de bara försöker tillgodose marknadens behov samt att de gör så gott de kan med de resurser de har. Ingen är ju mer intresserade än de av att få till en långsiktigt hållbar odling. när man inte har tillgång till vatten från öppna reservoarer som tex sjöar eller floder med smältvatten, så borrar man brunnar.

Haken är att man får borra allt djupare för att nå vattnet.

Och det är inte bara ett problem för jordbrukaren, även dennes grannar blir påverkade. Den som borrar djupast får de sista dropparna. Genom att borra djup kan man komma åt mer vatten till sina odlingar, men samtidigt så finns det exempel på att brunnar avsedda för dricksvatten har sinat till följd av detta. Det är inte bara jordbrukarens investering så står på spel.

Nu höjs röster för att man inte längre skall förlita sig på att marknaden kommer att hantera frågorna på ett bra sätt och på att myndigheter måste går in och reglera marknaden mer aktivt:

”What we need is Governor Brown and the State Water Board to start managing directly. There’s no magic position on pricing. We have a certain amount that nature supplies.” (Adam Scow via KQED)

 

US Drought Monitor, NOAAKarta som visar vilka områden som har torka. Inte nog med att västra USA har D4, dvs ”Exceptional Drought”, man har haft det under lång tid vilket har påverkat såväl grundvatten som affärsverksamhet och infrastruktur. Från NOAA.

Och med det här i bakhuvudet så förstår man att det inte räcker med lite regn för att återfå vattenbalansen, bördiga jordar, gräsmattor, intäkter, fastighetsvärden och radikalt minska risker för omfattande skogsbränder och juridiska tvister.

Mycket regn på en gång löser några problem (tex risken för bränder), men skapar samtidigt nya med jordskred och föroreningar. Det behöver regna och snöa måttligt, men länge. Och man behöver tänka om i grunden hur man hanterar den en av de viktigaste resurser vi har, sötvatten.

Den närmaste tiden, sommaren 2015, ser inte så ljus ut. NOAA:s säsongsprognos som sträcker sig fram till och med augusti talar om fortsatt torka.

NOAA Seasonal Drought ForecastPrognos från NOAA över torkan i USA.

Som synes så väntar man fortsatta problem i västra USA.

/Martin