Tag - jorden

Insiktsfullt av Adam

Adam, 10 år, såg inledningen av ett videoklipp med mig som handlade om varför vi människor har så svårt att ta till oss fakta om att klimatet förändras och att vi människor är orsaken. Men till skillnad från vuxna så har uppenbarligen inte barn så svårt att ta till sig vetenskapliga slutsatser.

Nej, Adam har inte exakt koll på strålningsdynamiken, källor och sänkor, alla konsekvenser, förhandlingar eller åtgärder.

Men han har greppat den stora bilden. Det är mer än man kan säga om många vuxna, bland dem ledande politiker och företagsledare som inte bara har bristfälliga kunskaper utan även har det dåliga omdömet att debattera ”sin” sak.

Lyssna en halv minut på en svensk 10 åring.

/Martin

PS. Filmen som föranledde Adam att förklara växthuseffekten var nedanstående. DS.

Ett unikt perspektiv på Jorden och Månen

NASA epic picture of the moon and the earth

Det här är en mycket annorlunda bild av två objekt som jag sett många gånger: Jorden och månen, men från ett helt annorlunda perspektiv.

Fram till 1959, då Sovjetunionens Luna 3 tog de första bilderna, så hade ingen sett månens baksida.

Det som NASA nu visar är hur det ser ut när månen passerar mellan observatören och Jorden, alltså inte bara månens baksida utan hur planeten och vår satellit månen förhåller sig till varandra, från en unik position med solen i ryggen. (Saknar bara regnbågen, men eftersom det är lite klent med vattendroppar i rymden så blir det ingen sådan;) )

NASA epic picture of the moon and the earthBilden ovan togs den 16 juli 2015. Ungefär två gånger per år finns förutsättningarna att ta motsvarande bild med satelliten.

Satelliten DISCOVR befinner sig 1,6 miljoner kilometer från Jorden, det är ca 4 gånger avståndet mellan Jorden och månen.

Den svarta linjen till höger på månen är inte en skugga utan en effekt av att bilden är sammansatt av flera monokroma fotografier av olika våglängder (färger). En sammansatt bild tar ca 30 sekunder att ta. Eftersom både satelliten och månen rör sig i relation till Jorden så blir perspektivet lite olika för varje färg. I den sammansatta bilden får därför månen en skuggliknande, något färglagd, effekt.

På NASA:s hemsida finns originalet av animering när månen passerar.

Mer om Deep Space Climate Observatory, DISCOVR.

/Martin

Jordens befolkning, lyft blicken

World population

Ibland måste man lyfta blicken eller på annat sätt ändra perspektiv för att se vad som sker. Det vi genomlever just nu beträffande många saker är inget mindre än en explosion.

Vi kan förstå det när det gäller tex minneskapacitet i datorer, digitala företags framväxt eller andra ”moderna” och i många fall önskvärda förändringar.

Men när det gäller andra fenomen som tex klimatförändringar, jorderosion, utrotning av växt- och djurarter mm så kan det vara svårare att se och förstå vad som händer. Dels för att processerna är lite utanför en enskild människas grepp, dels för att de ofta är rätt dystra förändringar.

Nedan en film som illustrerar befolkningsökningen. Att det föds fler människor än det dör är väl i varje enskilt fall inte så deprimerande. Snarare tvärt om, ännu en människa som lever, är medveten och kan sprida glädje till medmänniskor.

Men tillsammans så tär vi även på våra gemensamma resurser. Nå, ingen kan väl säga att just jag har mer rätt till dessa resurser än någon annan individ, ens den som ännu inte är född.

Men utan att lägga någon skuld, utan bara krasst observera och konstatera vad som sker, så förstår vi att vi är på väg att skapa problem för alla dessa människor och medvetanden. Dels de som redan finns, dels de som ännu inte är födda.

Det är inte antalet människor som är problemet, det är hur vi nyttjar våra resurser på planeten. Och planeten och dess resurser är begränsade. Japp, även om det finns saker (de flesta som människan själv har hittat på) som är obegränsade, eller i det närmaste obegränsade, så finns det fysiska och livsuppehållande saker som är begränsade.

Och en sak till, bara för att tydliggöra: Vi människor är fenomenala, kan färdas till andra planeter, skriva poesi, transplantera organ, studera framtid och historia, förstår matematik och annat. Men vi kontrollerar inte hela vår omvärld. Vi påverkar väldigt mycket, men kan inte styra alla processer. Det finns anledning att fundera på en del handlingsplaner som kan behöva sättas i sjön när tipping points och återkopplingar drar igång på allvar i naturen. För vår egen skull.

Nu illustrationen om antalet individer på planeten. Titta i lugn och ro, men blinka inte för ofta mot slutet, då går det nämligen fort och det är lätt att man missar ett par miljoner.

Filmen är producerad av Population Education. Originalet till filmen finns på worldpopulationhistory.

/Martin