Tag - Japan

Tyfonen Vongfong nästa hot mot Japan

Vongfong

Tyfonenn Phanfone har just ebbat ut när nästa tyfon, tropiska cyklonen Vongfong, laddar upp på Stilla Havet.

”Stilla” havet förresten, det är inte, och brukar inte heller vara, så stilla. Här finner man verkligt kraftiga stormar och grov sjögång. Och nu är alltså nästa tyfon på väg. Just nu en kategori-3, men snart en kategori-4 på den 5 gradiga skalan.

VongfongGrafik från WeatherUnderground över Vongfong:s beräknade rörelse kommande dagar.

Som synes på grafiken så är det fortfarande stora osäkerheter i var centrum av tyfonen kommer att vara om fem dagar. OM den drar in över Japan så är det med ungefär samma mönster som sin föregångare Phanfone och rätt precis en vecka senare.

Nedan en tabell som beskriver vad de olika klasserna av orkaner motsvarar i vindhastighet.

Saffir–Simpson/Martin Hedberg