Tag - isobar

Barometern faller

Det är inte bara temperaturen som förändras när fronter passerar. ”Barometern faller” är ett klassiskt uttryck för att oväder är på väg. Det är naturligtvis lufttrycket man avser. Lufttrycket mäts i hekto Pascal (hPa), millibar (mbar) eller millimeter kvicksilver (mmHg).

Normalt lufttryck = 1013 hPa = 1013 mbar = 760 mmHg

På väderkartor ritar man ut lufttrycket med hjälp av isobarer. Det är linjer som binder samman punkter med lika tryck, ungefär som höjdlinjer på en orienteringskarta. På väderkartorna kan man se att isobarerna gör ett knyck precis vid fronten. Om man står på en plats och läser av sin barometer då fronten passerar kommer lufttrycket att variera enligt bestämda mönster. Trycket sjunker när fronten närmar sig. Efter frontpassagen stiger trycket igen.

Det här gör också att vindarna kommer att förändras vid frontpassagen. Här på norra hemisfären vrider vinden upp på ett högre gradtal efter frontpassagen. Efter kallfronten brukar dessutom vindarna bli rätt byiga (kallmasseväder).

Du bör du inte bara segla i rådande väder utan även planera inför kommande väder. Här kan man hämta mycket genom att tänka igenom t.ex. hur vindarna kommer att vara efter en front som snart passerar.

Fronter

Dagligen ser vi varm- och kallfronter presenteras på TV och webb. Nja, förr i världen var det vanligt, men numera har fronterna oftast ersatts av molntussar med olika färg i de appar som de flesta använder. Men någonstans bakom kulisserna så sitter en meteorolog och tänker i termer av varm- och kallfronter.

Men vem har sett en front ute i verkligheten? En front är en begränsningsyta mellan två luftmassor med olika egenskaper. Begreppet ”front” används för att det beskriver både luftens egenskaper och ett typväder som är kopplat till det. I frontzonen sker ett temperatursprång. Frontytan lutar så att den kalla luften kilar in sig under den varma och lättare luften.

Två lågtryck har börjat fördjupas längs med en frontzon. Svarta linjer är isobarer.

Två lågtryck har börjat fördjupas längs med en frontzon. Svarta linjer är isobarer, dvs linjer som binder samma platser med samma lufftryck.

Ofta, men inte alltid, kan man finna två frontzoner som ringlar sig runt norra halvklotet. Arktikfronten är den nordligaste och den skiljer Arktikluften från Polarluften.

Längre söderut finner vi Polarfronten som skiljer Polarluften från Tropikluften. Frontzoner står sällan still. Beroende på om det är varm luft som vinner terräng över kall eller tvärt om så talar man om varmfront respektive kallfront.