Tag - Handelsbanken

Rysslandsfond eller hållbar energi?

Så här inför det nya året sitter jag och funderar på om man skulle justera någon investering.

Nu ligger jag i och för sig rätt tungt i skog och vindkraft (reella illikvida tillgångar, inte aktier) samt i cat bonds (walk the talk, vår egen fond i Entropics), men jag såg att jag hade en kvarglömd liten post på några tusenlappar kr i en av Handelsbankens blandfonder.

Så jag bläddrar runt bland deras utbud av fonder och sorterar dem på olika kriterier, Bäst utveckling, Högst rating och Hållbarhetsbetyg.

Fastnar för ”Hållbar Energi”, dels för att jag är intresserad av det bakomliggande tillgångsslaget, dels för att jag undrar hur bankerna hanterar hållbarhetsfrågor.

Informationstexten kring fonden förkunnar att:

Hållbar Energi är en aktivt förvaltad aktiefond med renodlat fokus på hållbarhet… Investeringar görs enbart i företag som utvecklar eller använder metoder och teknologier för att begränsa den globala uppvärmningen, och i företag som kan bidra till en effektivare energianvändning. Tillväxten i området har varit mycket stark och fortsatta utmaningar på klimatområdet talar för liknande utsikter framöver.

Hållbar Energi är sedan den 10 oktober en Svanenmärkt fond.

Det låter ju bra. Men lite underligt är det allt att den bara får två av fem globar på deras egen rating.

Jag scrollar vidare till listan över fonder med bra hållbarhetsbetyg. Om deras ”Hållbar energi” bara får två stjärnor så måste dessa vara något i hästväg. Som nummer tre på listan återfinner jag ”Rysslandsfonder”.

Övergripande sammanställning av fonderna.

Nu blir jag riktigt nyfiken. Vika hållbarhetsinvesteringar har Handelsbanken hittat i Ryssland?

Nå, nu var det varken något hållbart eller hittills en särskilt bra investering. Inte nog med att fondens utveckling pendlat kring noll, den har också en fondavgift på 2,4%. Tjoho, vem vill ha den?

  1. Hållbarhetsfrågor är avgörande för förvaltarens val av bolag
    Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
  2. Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor
    Hållbarhetsfrågor beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.
  3. Fondens förvaltare har tillgång till hållbarhetsanalys
    Fondens förvaltare har tillgång till bolagsspecifik hållbarhetsanalys, vilket i vissa fall skulle kunna få effekt på vilka bolag som väljs in i fonden.

Fonden Hållbar Energi har nr 1 markerat på sin info. Därtill är et en tematisk fond som uttryckligen ”väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema (t ex klimat, vatten, miljöteknik, social hållbarhet).”.

Rysslandsfonden har nr 2, ”tar hänsyn till…” ibockat. Jovisst, det är ju lite bättre än att bara ha tillgång till info (underförstått inte ta hänsyn till den).

Ett av kruxen med Handelsbankens Hållbarhetsindex är att den jämför fonden med andra i samma kategori. Deras illustrativa grafik tar således inte hänsyn till respektive kategoriers hållbarhet.

Mellan de här två fonderna (och kategorierna) är det inte svårt att välja. Jag hoppas att folk gör aktiva val i sina sparanden.

/Martin