Tag - fonder

Kolla hållbarheten i dina fonder

Allt fler visar intresse för att göra aktiva val av vad ens sparande går till. Dels för att det känns fel att investera i tex vapen och olja, dels för att faktiskt göra skillnad. Man kan iof alltid skylla på att ”jag har så lite pengar att det inte spelar någon roll”, men de flesta inser att alla tillsammans faktiskt utgör en betydande kraft och skillnad.

Inte bara för att undvika att välja fel. Utan för att även aktivt välja rätt.

Swesif, Sveriges Forum för Hållbara Investeringar, har gjort en sajt, Hållbarhetsprofilen, där man kan jämföra olika fonders hållbarhetskriterier och strategier.

Fond för fond listar man om man väljer in, väljer bort och/eller påverkar olika investeringar enligt olika kriterier. Du finner rubriker som:

  • Väljer in — Fonden investerar i företag utifrån…
  • Väljer bort — Fonden investerar inte i företag som är involverade i…
  • Påverkar — Fonden påverkar företag genom…
  • Uppföljning — Fonden säkerställer att kriterierna följs genom…

Det är bara en sammanställning av de 55 medlemmarnas olika egna beskrivningar och man måste själv tolka och göra jämförelser. Men det ger i alla fall en hint om vilka investeringar som är mer eller mindre hållbara.

Det är också ett bra verktyg för att testa sina nuvarande fonder (finns de överhuvudtaget med på listan?) samt för att få en ökad förståelse över vilka kriterier som fondbolagen fokuserar på.

/Martin