Tag - defintioner

Vad är en värmebölja?

Högsommarvärme och värmebölja

När nu den hett (sic!) efterlängtade sommaren äntligen gjorde entré så gjorde den det med besked. ”Värmebölja råder”, men vad krävs för att det skall bli det? Och då menar jag inte hur låg- och högtryck skall röra sig utan rent krasst, vilken temperatur som definierar ”värmebölja”.

Det är klart att det måste vara varmt, men hur varmt? Och hur länge?

Låt oss börja med den beskedligaste formen av värmedefinition, ”Högsommar”. För att det skall vara högsommar så skall det vara varmare än 25° någon gång under ett dygn.

Högsommarvärme och värmeböljaFör att det skall vara en värmebölja så skall det vara varmare än 25°fem dygn i sträck.

Med det florerar flera definitioner av värmebölja, inte bara globalt eller ens i Sverige, utan även inom SMHI. För fjällen så räcker det tex med ”i närheten av 25°”.

Rätt intressant är att WMO (World Meteorological Organization) definierar värmebölja enligt att det skall vara fem dagar i sträck med högsta dagstemperatur mer än 5° över den för årstiden normala under perioden 1961–1990.

Enligt den definitionen så kan det förekomma en värmebölja när som helst på året, även mitt i vintern. Bara temperaturen överstiger genomsnittet med minst fem grader, fem dygn i sträck.

Sommarens högsta temperaturTill vänster: Medelvärde av årets högsta temperatur under perioden 1961-2012. Till höger: Skillnad mellan årets högsta temperatur 1961-1990 fram till 1991-2012. Från SMHI.

Eftersom det kan vara besvärligt med värme, och sannolikheten för detta har ökat i takt med klimatförändringarna, så har SMHI infört kriterier för när det utfärdas varningar relaterade till värme.

Specifikt meddelande, eller varning, om värme utfärdas enligt:

  • Man utfärdar meddelande om höga temperaturer om prognoserna visar på maxtemperaturer på minst 26° tre dagar i följd.
  • Man utfärdar en klass 1-varning (den lägsta på den tre gradiga skalan) för mycket höga temperaturer om prognoserna visar på maxtemperaturer på 30° tre dagar i följd.
  • Och man utfärdar en klass 2-varning för extremt höga temperaturer om prognoserna visar på maxtemperaturer på 30° fem dagar i följd. alternativt 33° tre dagar i följd.

Mer information om värmeböljor finns på SMHI:s faktablad nr 49, 2011.

/Martin