Climate Change Causes Insurers to Rethink Price of Risk

Andy Castaldi

Super storm Sandy forces insurer to rethink risk. Climate change is the new normal.

But the insurance industry looks at historical data, old and new, in order to assess the risk for potential disasters and put a price on premiums. When climate is changing, the old data is… -old.

And that turmes the analys from that data into something that does not represent reality. This has implications for risk, economy and ultimately well fare and lives.

As the insurance industry realizes the new risks and probable events, the public may find it hard to accept this new pricing of risk. It is therefore in both the public, governmental and insurance industries interests that everybody stays well informed about what is known and understood from a scientific perspective about climate change and future possible events.

Michael Mann: The irreversible impacts from Climate Change

Michael Mann från Penn State University om att vi är mycket nära katastrofala gränser i klimatsystemet. För att uppnå 2-graders målet så måste vi snarast minska utsläppen av koldioxid.

Men det är inte som att falla över en klippkant, det är snarare ett allt mer sluttande plan. Men vi närmar oss många problem, tex kan vi snart komma att se accelererade utsläpp av metan från naturen själv. Detta som en konsekvens av den uppvärmning som skett till följd av våra utsläpp.

Osäkerheter i kunskaper har hittills resulterat i att vi hållit fast vid ”business as usual”. Det borde istället vara tvärtom: Osäkerheter borde göra oss mer försiktiga.

Man beskriver en del av sakerna han tar upp i sin bok ”The hockey stick and the climate wars”. Vi kommer, med nuvarande hastighet på utsläpp, att passera kritiska gränsvärden innan år 2036. Det är 22 år från och med idag.

/Martin Hedberg

Bill Gates on energy: Innovating to zero!

Bill Gates

Bill gates is mostly known for two things: Microsoft and funding of health care.

Here, on this TED-talk, he takes on the great task och climate change and energy.

/Martin Hedberg

En president om klimatet

Obama at Years of Living Dangerously

Ett urklipp av en intervju med president Obama om politikers ansvar, och allmänhetens förmåga att ta till sig vetenskapliga fakta. Länken till klippet fick vi in i en kommentar av ”torun” tidigare. /Martin

USA tar ut en ny kurs

Obama har lagt om rodret. Och när USA agerar så händer det saker. Man avslutade andra världskriget, flög till månen, startade krig i Irak osv. Om det blir rätt eller inte beror bland annat på hur bra rådgivare ledningen omger sig med. Den amerikanska ledningen har nu tillgång till de mest framstående forskarna inom klimat … Read more

Take the Swedish train to tomorrows welfare

The Swedish Minister of the Environment, Andreas Carlgren, suggests a further 50% capacity of carriage of passenger and cargo before 2020. According to Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet the Prime Minister Fredrik Reinfeldt in an earlier interview said that the suggestion was ”unrealistic”. That is the the hook from the newspaper Dagens Nyheter. The suggestions … Read more

Quick fix to solve climate change

Are you tired of all the smart things you are asked to do to stop climate from changing? Do you have a feeling that there is a quick fix even thou everybody keeps telling you that there are a million thing to do and that no single solution can prevent global warming There is a … Read more

%d bloggare gillar detta: