Tag - Brexit

Om att försöka anpassa verkligheten till kartan

Tänk dig att du argumenterar kring EU-medlemsskapet/Brexit och att din ståndpunkt är att ett relativt stort handelsutbyte med närliggande nationer är viktigare än ett litet utbyte med en stor nation långt bort.

Din opponent anser att det är tvärtom.

För att exemplifiera ditt argument använder du en analogi med vad som orsakar tidvattnet på planeten Jorden: ”Storlek och avstånd spelar roll. Jupiter är stor, men det är månen som orsakar tidvattnet.”

Tänk dig att din opponent inte accepterar din metafor utan (felaktigt) hävdar att det inte är månen utan solen som har störst inverkan på tidvattnet.

Tänk dig att fler blandar sig i den fortsatta diskussionen och att den övergår till att handla om allt möjligt annat som tex huruvida vi behöver justera naturlagarna efter olika politiska åsikter.

På riktigt. Byt ut nyckelord ovan till England, EU och Kina. I ena ringhörnan Paul Nightingale, forskare. I den andra Douglas Carswell, parlamentsledamot och Brexitanhängare som gärna försöker ändra på verkligheten om den inte stämmer överens med hans karta.

Diskussionen skedde på Twitter. Så här startade det.

https://twitter.com/DouglasCarswell/status/777610290502524929

En sammanfattning av hur månen och solens skapar tidvattnet på NOAA.

Man kan lugnt säga att parlamentsledamot Carswell fick löpa gatlopp efter sina inlägg där han dels försökte tillrättavisa Nightingale, dels försökte anpassa verkligheten efter sina egna åsikter.

Man får intryck av att Carswell börjar med en bild, som inte nödvändigtvis är korrekt, av den fysikaliska världen (eller möjligen en ideologi) och därefter tolkar om den i politiska termer och handlingsplaner. Som någon påpekade är det beklagligt att man just haft en omröstning om Brexit som till stor del baserats på argument som framförts av just Carswell.

/Martin