Tag - biomfdag

Biologiska mångfaldens dag 22 maj

Idag är det biologiska mångfaldens dag. Det borde vara det varje dag. Människan har utvecklats på ett unikt sätt i en unik period. Och transformerat i stort sett varje grop och livsnerv på planeten. Vi kallar det utveckling. Ibland hör man folk säga ”Stenåldern tog inte slut för att man fick brist på stenar.”. Till det har jag tre kommentarer: 1. Stenåldern borde kallas ”Träåldern”, men det är bara verktygen av sten som finns kvar. 2. Vi är vansinnigt mycket mer beroende av sten idag än man var på ”stenåldern”. 3. Idag, precis som då, är vi väldigt beroende av livskraftiga ekosystem, växt- och djurarter.

Vår fossila värld har fått hybris, förmodligen för att den är så bra på att skyffla sten, och inser inte hur totalt beroende vi är av fungerande ekosystem. Utan biologisk mångfald och resilienta ekosystem, inget civiliserat samhälle.

Trots all kunskap vi besitter så beter vi oss på sätt som medför att växt- och djurarter utrotas i en takt som bara skådats på planeten fem gånger tidigare. -Den senaste då de extremt livskraftiga dinosaurerna och många andra arter dog ut. Då ramlade en asteroid ner på jorden, -nu är det vi människor som sakta men säkert eroderar det intrikata system av liv som genom komplexa återkopplingar upprätthåller sig själv och som även möjliggör våra liv.

Sett till våra dagliga liv kan det tyckas gå långsamt, men geologiskt sett är vi i inledningen av en explosion av kaskadeffekter som utrotar liv, men all önskvärd tydlighet illustrerad av IPBES-rapporten för ett par veckor sedan, och hotar vår egen civilisation. Utdöendet är på väg att bli normaliserat. Det är vi som är orsaken. Just den biten, och den är stor, kan inte kategoriseras som intelligent. Vi behöver se verkligheten och ändra inrikting på oss själva. Det kommer inte att vara enkelt, men det är bara att gilla läget. Det är nämligen inte vi som sätter spelreglerna, vi kan inte förhandla med naturen.

Idag 22 maj är det Biologiska mångfaldens dag, instiftad av FN. Den lyftes i Sverige 2017 på initiativ av Rebecka Le Moine och Erik Hansson. Läs mer på Biologiska mångfaldens dags hemsida.

Och hur kan det komma sig att det inte är olagligt att bidra till utrotningen av växt- och djurarter? Vilka steg behöver vi människor ta för att förhindra artutrotningen? Läs Rebecka Le Moines debattartikel om ekocidlagstiftning på AktuellHållbarhet.

/Martin