Tag - Bill Gates

Hej då fossil

Icon made by Icon Works from www.flaticon.com

Hej då fossilindustri, energimonopol och konservativa tankat som ”det går inte”.
Välkommen kreativa idéer, självförtroende och framåtanda.

Förändringen när vi går från centraliserad till distribuerad energiproduktion är stor. Det är som skillnaden mellan att världen bara har ett fåtal superdatorer som alla skall köpa tid av, till som idag att alla har var sin, eller flera egna datorer som är sammankopplade med alla andra, inklusive superdatorer.

De flesta känner väl till att Tesla under eldning av Elon Musk driver på utvecklingen och att även BillGates är mycket engagerad i energifrågor.

I gårdagens Guardian finns en intressant artikel om utvecklingen inom amerikanska energidepartementet som forskar på området. De har under avdelningen ”Arpa-E” (Advanced Research Projects Agency-Energy) nyligen gjort stora framsteg.

Dr. Ellen Williams (till höger), Arpa-E director: ‘We want power to be easy.’ Foto: ARPA-E via Guardian.

Dr. Ellen Williams (till höger), chef på Arpa-E: ‘We want power to be easy.’ Foto: ARPA-E via Guardian.

Ellen Williams, Arpa-E’s chef summerar:

“I think we have reached some holy grails in batteries – just in the sense of demonstrating that we can create a totally new approach to battery technology, make it work, make it commercially viable, and get it out there to let it do its thing,”

Världen förändras och människan driver utvecklingen. Det blir bättre och bättre, tex ovanstående. Och sämre och sämre, tex rörande klimat och ekosystem. Allt snabbare.

Vi människor är förunderliga.

/Martin