Tag - Beaufort

Vindar

Det vi upplever som vind är naturens strävan att utjämna tryckskillnader. Det som kallas ”vindriktning” i väderrapporter beskriver varifrån vinden blåser. Nordliga vindar kommer alltså norrifrån. Vattenströmmar i haven däremot anger vart vattnet är på väg. En nordlig vattenström rör sig mot norr!

För att beskriva vindens styrka kan man använda olika metoder och enheter. Man talar om medelvind över en viss tidsenhet, momentanvind eller vindens byighet. Vindens hastighet anges i meter per sekund, knop, kilometer per timme eller styrkan enligt Beaufortskalan.

Enheten knop mest relevant för seglare, eftersom vi mäter båtens hastighet i knop och på så sätt enkelt beräknar hur många distansminuter vi hinner per timma. Men det kanske vanligaste uttrycket är meter per sekund. Och ja, många säger ”sekundmeter”, men det är ett uttryck som man bör undvika eftersom det är fysikaliskt inkorrekt. Det skulle motsvara ”timkilometer” vid bilkörning. Men man kan också säga att varför inte? Man fattar ju vad det betyder i alla fall.

Vinden är aldrig konstant, annat än när det är vindstilla. Den vind som anges i meteorologiska rapporter och prognoser mäts på 10 meters höjd och är ett medelvärde under två eller tio minuter. Det är viktigt att vara medveten om att den vind man upplever eller seglar i, dvs rådande vind, varierar avsevärt kring den uppmätta eller prognostiserade medelvinden. Den ändras till både riktning och styrka i såväl tiden som i rummet.

Många seglare berättar gärna om hur kraftiga vindar det varit i olika dramatiska situationer. Vi meteorologer får ofta höra att det blåst betydligt mer än väderprognoserna lovat. Det finns flera orsaker till detta. Båtar med vindmätare i masttoppen mäter vinden högre upp än på 10 meters höjd. Det är också vanligt att man noterar maxvinden, inte medelvinden.

Energin i vinden är ungefär proportionell mot kvadraten på vindhastigheten. Om vinden ökar till det dubbla, så ökar energin i vinden fyra gånger. Ökar vinden från 6 till 12 m/s så uppfattar man vanligen detta som vindhastigheter en bra bit över 12 m/s, kanske upp emot 17 m/s.