Tag - Barometer

Barometern faller

Det är inte bara temperaturen som förändras när fronter passerar. ”Barometern faller” är ett klassiskt uttryck för att oväder är på väg. Det är naturligtvis lufttrycket man avser. Lufttrycket mäts i hekto Pascal (hPa), millibar (mbar) eller millimeter kvicksilver (mmHg).

Normalt lufttryck = 1013 hPa = 1013 mbar = 760 mmHg

På väderkartor ritar man ut lufttrycket med hjälp av isobarer. Det är linjer som binder samman punkter med lika tryck, ungefär som höjdlinjer på en orienteringskarta. På väderkartorna kan man se att isobarerna gör ett knyck precis vid fronten. Om man står på en plats och läser av sin barometer då fronten passerar kommer lufttrycket att variera enligt bestämda mönster. Trycket sjunker när fronten närmar sig. Efter frontpassagen stiger trycket igen.

Det här gör också att vindarna kommer att förändras vid frontpassagen. Här på norra hemisfären vrider vinden upp på ett högre gradtal efter frontpassagen. Efter kallfronten brukar dessutom vindarna bli rätt byiga (kallmasseväder).

Du bör du inte bara segla i rådande väder utan även planera inför kommande väder. Här kan man hämta mycket genom att tänka igenom t.ex. hur vindarna kommer att vara efter en front som snart passerar.