Tag - altocumulus

När blir det bra sjöbris?

Hur kan man då avgöra om det skall bildas någon sjöbris? Som vi tidigare nämnt krävs det solinstrålning för att generera de stora temperaturskillnader mellan land och hav som är en förutsättning för sjöbrisen. Det måste alltså vara klart eller nästan klart väder. En svag vind som under morgontimmarna strömmar från land och ut mot havet kommer att gynna sjöbrisens returströmning på höjd.

Om du ser att det börjar bildas stackmoln inne över land redan under förmiddagen är det ett gott tecken på att det kommer att bli sjöbris. Ju tidigare stackmolnen tornar upp sig desto kraftigare kan man vänta sig att sjöbrisen blir. Små fluffiga molntussar högt upp, så kallade Altocumulusmoln, på en annars klarblå himmel är ett tecken på att luften är labil och att stackmolnen kommer att bli mäktiga.

Altocumulus floccus

Altocumulus floccus tidigt på morgonen är ett tecken på att luften är labil och att det finns goda förutsättningar för konvektion. Lite solinstrålning på detta och vi har snart en god sjöbris.

Stackmoln

Stackmoln som bildas tidigt på förmiddagen indikerar att det kan bli kraftig termik och därmed en god sjöbris.

Så långt tecken på att det kommer att bildas sjöbris. Men hur ser det ut när det INTE kommer att bildas sjöbris?

  • Kompakta moln stänger effektivt ute den solinstrålning som krävs för att termik och sjöbris skall bildas.
  • Vindar som redan under morgontimmarna blåser in mot land hindrar sjöbrisens utveckling. Detta eftersom denna vind motverkar den viktiga återströmningen av luft på höjd. Det är mer viktigt hur det blåser på höjd, några hundratal meter upp i luften, än nära marken. Du kan bedöma vinden på höjd genom att studera små molntussar och skorstensrök. Om du kommer över någon prognoskarta med tryckfält, isobarer, kan du också avgöra hur den överlagrade vinden blåser.
  • Om det har regnat under natten försenas troligen sjöbrisen ett par timmar. En stor del av solenergin kommer nämligen att gå åt till att avdunsta vatten från marken innan marken själv kan värmas upp för att sedan, i sin tur, värma luften och skapa de nödvändiga temperaturkontrasterna mellan land och hav.
Dimma

Dimma

Dimma och kompakta moln stänger effektivt ute solljuset från att nå marken. Om dimman (över land) lättar sent kommer det troligen inte att hinna bildas någon sjöbris. Om det därtill är fuktigt på marken kommer en stor del av solenergin att gå åt till att avdunsta vatten istället för att värma luft och skapa sjöbris.