Tag - agile

Agile systemutveckling på miljöproblem?

Agile systemutveckling

På senare år har det utvecklats en effektiv och pragmatisk metod att utveckla mjukvara, ”Agile software development”. Jag frågar mig nu om man kan använda samma eller liknande metoder för att utveckla lösningar och förändringar som medför minskad miljöbelastning, ökad ”hållbarhet” och andra mål som hänger i luften och där det mest är stora organisationer och riktiga entusiaster som idag har möjlighet att positioner sig rätt.

Nedan följer en 15 minuter lång video där Henrik Kniberg går igenom principerna tillämpade på systemutvecklingsprojekt. Henrik är en passionerad föregångare när det gäller Scrum, XP, Agile och liknande metoder som vänder upp och ner på gamla tröga och långsamma och metoder. 

Scrum, XP och Agile development anpassar sig till verkligheten, både omgivningens krav, konkurrenter, kostnader och det egna teamets förmågor att leverera. Det är helt enkelt en verklighetsbaserad metod att utveckla mjukvara och att göra det på ett sätt som medför att man levererar det nödvändigaste först, och i tid, för att därefter bygga vidare utefter förutbestämda visioner och med hänsyn till erfarenheter man plockar upp på resans gång.

Min fråga är nu om man kan använda samma eller liknande metoder för att lösa några av de många miljöproblem som vi människor har skapat. Vare sig det handlar om systemförändringar, incitament, prylar, tjänster eller nya funktioner som gör att vi gör mer rätt och mindre fel.

Vilka individer eller beslutsfattare skulle sitta på de olika positioner som Henrik belyser i videon? Vilka är PO (Produktägare) och vilka visioner har de? Vilka är Stakeholders (Intressenter)? Vilka User stories har vi? Hur får vi resurser att genomföra det vi vill utveckla?

Efter ett antal konferenser och workshops upplever jag att det ofta uppstår konflikter mellan det perfekta och det tillräckliga. Skall man få något gjort får man göra som när man bestiger berg: Börja gå i rätt riktning. Det är också viktigt att ha en realistisk uppfattning om hur lång tid saker tar att genomföra. En viktig funktion i det sammanhanget är att kunna säga nej till alltför fantastiska produkter, börja med realistiska mål och gör det som är viktigast först.

En annan viktig sak Henrik lyfter fram är att vi inte vet exakt hur framtiden ser ut. Det kan jag skriva under på. Men vi kan veta ungefär i vilken riktning den utvecklas -den står i alla fall inte still! 

En bit in i videon kommer han till en punkt som många projektägare säkert stött på: Skall vi bygga rätt produkt, skall vi bygga produkten rätt eller skall vi bygga den snabbt? Givetvis vill man uppfylla alla tre, men vi måste då även inse att vi inte kan prioritera alla tre. Vi tvingas göra lite avkall på var och en för att fånga tillräckligt mycket alla tre.

Precis samma problem har man i miljö- och klimatfrågor. Vi behöver ställa om från verksamheter som genererar växthusgaser, aerosoler (partiklar), skogsskövling, överfiske, övergödning, utrotning av växter och djur, spridning av gifter mm… Vi måste göra det nyss, men gör man det så skapar man andra helt oacceptabla problem, tex brist på mat och energi, ekonomisk och geopolitisk instabilitet mm. 

Det håller inte.

Nu börjar det hända saker, inte bara bland entusiaster utan just nu kanske främst bland institutionella placerare, investerare och multinationella företag. En del formligen springer fram för att positionera sig rätt när man nu ser att marknaden flyttar sig. Jag kommer nyligen från två olika seminarier där stora organisationer som Maersk, SCA, LKAB, Volvo, GE, Storebrand, KPA och AP-fonderna visat tydlig riktning om vart de är på väg. De gör det inte främst av moraliska skäl utan för att generera bra riskjusterad avkastning på kapital. Man vill positionera sig relativt globala trender och man strävar efter finansiell stabilitet. 

Frågan är inte om marknaden förändras utan var, när och hur. Agile och Scrum kan hjälpa liten som stor att hänga med. Både att förflytta samhället i rätt riktning och att positionera sig själv när samhället förändras. Det handlar mindre om att bygga saker och mer om att förstå hur systemet förändras och vilka incitament som kommer att förändras och i vilka riktningar.

På 15 minuters video hinner Henrik gå igenom en hel del och lite till. Första gången kan man se den bara för att förstå Agile mjukvarutveckling. 

Se den sedan en gång till och fundera på hur man kan använda Agile för att finna lösningar på miljö- och klimatproblem!

/Martin