Skyfall kostar miljarder i Köpenhamn

Köpenhamn

 (TT)

Att säkra Köpenhamn mot extrema skyfall kommer att kosta miljardbelopp. Det framgår av kommunens slutliga utkast till en skyfallsplan.

Hushållen får räkna med att kostnaden för vattenavledning stiger med mellan 240 och 370 kronor om året. Totalt kommer det att kosta 3,8 miljarder under de närmaste 20 åren att säkra staden mot extrema regn, skriver nyhetsbrevet Nytt från Öresund.

Pengarna tas från den vattenavledningsavgift som betalas för varje kubikmeter som konsumeras.

About author View all posts Author website

Martin Hedberg