Klimatet

Grönare Antarktis (4 minuter)


Orsakerna till klimatförändringar. Hur vi påverkar klimat, natur, ekologi och biologisk mångfald.

Bland annat Istider, Milanković-cykler och återkopplingar som skapar klimatförändringar, Tipping elements och kaskadeffekter, växthusgaser och aerosoler, strålningsbalans, kolcykeln, koldioxid, fossila källor, markanvändning, kolbudget, Planetära gränser, IPBES, biologisk mångfald, The Great Acceleration, Stranded assets, Tipping elements, strävan efter kontroll och optimering. (25 minuter)


Modeller och paradigm. Med modeller och metaforer bygger vi förståelse av världen omkring oss. Våra samhällen har också genomgått flera paradigm av hur vi förstår vår omvärld. Jag går även igenom Donella Meadows hävstångsprinciper för systemförändringar, Naturens rättigheter mm. (29 minuter)


2008 skrev jag en rapport, Insikter och dilemman i klimatpolitiken, på uppdrag av Global utmaning. Jag presenterade den och höll ett föredrag på Kulturhuset den 10 november 2008.

Del 1/4 av föreläsningen på Kulturhuset
Del 2/4 av föreläsningen på Kulturhuset
Del 3/4 av föreläsningen på Kulturhuset
Sista fjärdedelen av föreläsningen på Kulturhuset.