Föredrag

Hopp om förändring till något bättre. Klimatförändringar är en av vår tids stora ödesfrågor. Får frågor har under så lång tid som decennier varit aktuell på motsvarande sätt.

Vi kartlägger, föreläser, inspirerar och hjälper företag och organisationer att utveckla sina verksamheter. Det är många utmaningar som står för dörren, globalisering, energi, hållbarhetsmål mm. Vi har verktyg både för att identifiera företags och organisationers hållbarhetsvisioner/mål och att utveckla strategier för att nå dem.

Martin inledningstalar på Sveriges Ingenjörers Miljödag 2017.

Folk och företag har börjat ”Walk the Talk”, flytta sig i den riktning som vetenskapen säger är nödvändig för att minska påverkan och anpassa sig till oundvikliga förändringar av vår miljö. Men är det snabbt nog sett ur ett globalt perspektiv? Och hur gör jag för att mitt företag skall hänga med i utvecklingen som marknaden och konkurrenter redan har stakat ut?

Kontakta oss om föreläsning, workshop, moderator- eller konsultuppdrag.

  • FöreläsningVilka utmaningar har vi framför oss och vad säger den senaste vetenskapen om klimatläget? Hur fungerar egentligen växthuseffekten? Hur mycket tvingas vi anpassa oss till redan inbyggda förändringar. Hur påverkas finans- och försäkringssektorn? Vad sker inom säkerhetspolitiken? Vad kan den enskilda människan göra? 
  • Moderator. Att moderera samtal och debatter innebär bland annat att jag ser till att arrangörens frågeställning belyses ur olika vinklar och att deltagarna får komma till tals i för att ge sin syn på frågor samt att öka kunskap och insikter såväl bland åhörarna som hos de andra deltagarna på scenen.
  • Workshop, Climate Interactive och AtKisson. Insikter som förändrar strukturer, strategier och affärsmodeller hos organisationer.
  • Konsultuppdrag. Rådgivning åt styrelser i börsnoterade bolag samt utredningar rörande klimat, väder och energifrågor.

Beskriv vad du är intresserad av, vilken organisation du representerar samt kontaktuppgifter (mail och telefonnummer).

[contact-form to=’martin@vadercentralen.se,martin.hedberg@swc.se’ subject=’Bokning!’][contact-field label=’Namn’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’E-post’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Telefon’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Kommentar’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]

Vill du hellre ringa direkt så går det bra på 08 – 24 00 70, eller kontakta mig genom ett mail till martin (at) swc.se.

Referenser. Jag har föreläst och utbildat såväl allmänhet som skolungdomar, politiker och företagsledare sedan början av 2000-talet. Åren 2003-04 genomförde jag och John Pohlman uppdrag åt Naturvårdsverket som innebar att vi föreläste för skolungdomar och allmänhet på en rad orter runt om i landet. Det inkluderade även mediakontakter och uppföljning av lokala initiativ. Sedan dess har jag gjort omkring 800 framträdanden för såväl små intresseorganisationer som universitet och börsnoterade företag, både i Sverige och utomlands.

Pris. Efter överenskommelse.

Martin Hedberg

Martin Hedberg

/Martin