Category - Allmänt

Allmänt om juni

Namnet kommer troligen från den romerska mytologin. Dess högste gud var Jupiter, som härskade över himlavalvet och rådde över vädrets makter. Hans hustru var JUNO, som var de gifta kvinnornas gudinna och som fått ge sitt namn åt månaden. Den äldre svenska benämningen är Sommarmånad.

Den meteorologiska definitionen för ”sommarmånad” är att månadens medeltemperatur skall vara över 10 grader. Detta gäller för juni i praktiskt taget hela landet. Det är endast allra längst i norr och den högre terrängen i fjällkedjan som inte uppfyller det här kriteriet.

Statistiskt sett är juni den solrikaste månaden av våra tre sommarmånader. Allmänt har man så här års soligare vid kusterna än i inlandet. Det beror på en mer utvecklad tendens för bildning av olika former av stackmoln över land än över hav.

Även när det gäller nederbörd visar statistiken att juni har mindre regnmängder och färre regndagar än juli och augusti.

Beträffande temperaturen är det noterbart att juni innehar såväl sommarmånadernas allra lägsta värde som det allra högsta, nio minusgrader resp trettioåtta plusgrader. Mer om detta senare.

/John Pohlman.