Ånga -finns det?

Av Anders Persson Det verkar ju enkelt och självklart: is som värms upp blir till vatten, som omvandlas till ånga när temperaturen stiger till 100 grader eller mer. Att det är något lurt blev jag uppmärksam på häromdagen när jag hörde den gamla Hasse&Tagevisan från ”Spader Madam”: ”Fast molnen är många så är de bara ånga som hänger för solen en liten, liten stund.…” Men det är ju inte sant sade Meteorologen i mig: moln består av vattendroppar och, mest, iskristaller. Vattenånga går dessutom inte att se, den gasen är…

Behövs meteorologer?

Av Anders Persson Eftersom det sedan 1960 hetat ”att om 5-10 år behövs det inga meteorologer” har utbildningen eftersatts. Varför kasta ut pengar på människor som snart inte behövs? Undantaget har gällt de meteorologer som bygger upp datamaskinssystem, de är mycket kvalificerade för det jobbet. Men nu börjar det stå klart, åtminstone utanför Sverige (USA, Frankrike och Storbritannien), att meteorologen i datorns tidevarv, både behövs och behöver mer utbildning. 1991 kom jag till ECMWF för att rutinmässigt finna ut orsakerna till dåliga prognoser. Då gällde det verkligen att förstå hur…

Spännande lågtryck på Atlanten, påverkar det oss?

Av Anders Persson. Nästa vecka utvecklas en kraftigt lågtryck på låga latituder i Atlanten, ett sk. subtropiskt lågtryck. Det startar på söndag på 25-30 graders latitud söder om det Azoriska högtrycket och rör sig sedan under kraftig fördjupning mot Brittiska öarna. Bildtext: Prognoskarta från ECMWF som visar lufttrycket vid marken samt jetvindarna på höjden 200hPa (11-12 kilometers höjd) på onsdag den 5:e december. Notera att det lågtryck som syns på kartan ovan, inte finns idag. Medan de ”klassiska” lågtrycken bildas under den polära jetströmmen bildas de subtropiska under den Subtropiska…

Vindens matematik del 2

Av Anders Persson: I en tidigare artikel beskrev jag uppkomsten av ”nattliga jetströmmar”. Under den korta tid som denna process verkar hinner lufttrycket inte ändras nämnvärt. Figur 1: En schematisk bild av vind som accelereras i ett konstant lufttrycksfält (se förgående artikel). När samma process upprepas på en större skala i övre atmosfären sker det över så stora områden och tar så lång tid att lufttrycket hinner påverkas av lufttransporterna. Accelerationen av vinden härrör nu från energin från de stormar som utvecklas i troposfären, där lägesenergi omvandlas till rörelseenergi. Den föränderliga vinden…

Vindens matematik och nattliga jetströmmar

Nedan följer en intressant artikel skriven av meteorolog Anders Persson. Den handlar om nattliga jetvindar, missförstånd och fascinerande kunskap som gör att vi förstår vår omgivning bättre. Det är den första av två artiklar kring vad som skapar vind. Den kan verka lite väl teoretisk vid första anblicken (då skulle ni sett de första utkasten som Anders skickade mig!), men låt er inte avskräckas. Man kan gå direkt på slutsatserna och låta ekvationerna passera utan åtgärd. Lite som att lyssna på musik utan att vara expert på alla instrument. /Martin Av Anders…

Långtidsprognoser, fungerar de?

Med anledning av mitt senaste inlägg om vädret kommande vecka så uppstod en diskussion kring långtidsprognser. I en kommentar gav meteorolog och forskaren Anders Persson oss en viss inblick i värdet av dessa prognoser. Av Anders Persson Så vitt inget hänt de senaste månaderna vill jag hävda att inget existerande säsongsprognossystem har någon användbar kvalitet, det amerikanska möjligen undantaget. Men dessa verkar nerströms från en jättelik ocean, Stilla Havet; är dess ytvatten lite varmare än normalt blir det också lite varmare än normalt över Nordamerika (och kallare om vattnet är…