Archive - december 2012

Fortsatt snöfall hela dagen

Av Martin Hedberg

Nej, det snöar inte överallt. Men där det kom mycket snö under fredagen, där fortsätter det att snöa.

Snöfallet över främst Gävleborgs län har ställt till med stora problem. Även Västernorrland och Västerbottens kustland har fått sin beskärda del av snö.

På många andra platser, tex i Stockholm, har det också varit stora problem i trafiken. Men dessa har snarare orsakats av att trafikintensiteten är hög än att det kommit kopiösa mängder snö. Med fler bilister ute så ökar helt enkelt sannolikheten för olyckor.

Det som orsakat snöfallet är ett lågtryck över Baltikum. Det skapar ostliga vindar över Skandinavien. Och eftersom Östersjön fortfarande är öppen och vattnet varmare än luften som strömmar över havet, så frigörs mänger med vattenånga. Det skapas konvektion. Ungefär på samma sätt som då solen sommartid värmer marken, vilken i sin tur värmer luften, vilket skapar konvektion som skapar regnskurar. Men nu är det istället havet som värmer luften och dessutom tillför latent energi i form av vattenånga. Av detta bildas det snöbyar. Samma process som sommartid, men 20 grader kallare.

När den fuktiga luften stiger så kyls den av och det bildas nederbörd i form av snöfall. Snön faller dels ut över havet (men det är det inte så många som märker just nu). Dels driver det in över våra östra landskap. Så länge det blåser kall luft med ostliga vindar över Östersjön, så långe kan det snöa ymnigt.

Ibland uppstår smala stråk med snöbyar, även kallat ”snökanoner” som då drabbar ett mycket begränsat område. Ibland blir det stora sammanhängande snöfallsområden, vilket är det vi ser idag.

Under lördagen fortsätter det att snöa på ungefär samma ställen som under fredagen. Det gör givetvis att situationen förvärras, främst över Gävleborgs län.

Det har varit ett ordentligt omslag i vädret den senaste veckan. Inte nog med att temperaturen har (kommer att) sjunkit med 10-20 grader inom loppet av ett par dagar, på vissa platser har det även kommit en halvmeter snö eller mer.

Under söndagen kommer lågtrycket att fyllas ut och snöfallet att avta. Det kommer fortfarande att vara kallt med minusgrader i hela landet.

På tisdag-onsdag är det läge att vända blickarna västerut. Då kommer nämligen nästa nederbördsområde. Med det kommer även mildare luft. Det gör att temperaturen kryper upp över noll grader i södra Sverige, i alla fall i delar av Götaland. I Norrland kommer det dock fortfarande att vara kallgrader. Återstår att se var gränsen mellan plus och minusgrader sträcker sig däremellan.

Fortsatt trevlig helg

/Martin