Archive - januari 2009

USA tar ut en ny kurs

Obama har lagt om rodret. Och när USA agerar så händer det saker. Man avslutade andra världskriget, flög till månen, startade krig i Irak osv. Om det blir rätt eller inte beror bland annat på hur bra rådgivare ledningen omger sig med.

Den amerikanska ledningen har nu tillgång till de mest framstående forskarna inom klimat och energi. Och Obama förnekar inte kunskapen. Det ser vidare ut som om man både avser agera för att anpassa sig och minska klimatpåverkan i linje med de alarmerande resultat klimatforskarna presenterat den senaste tiden.

Hillary Clinton presenterar Todd Stern (20090126).

Video: http://www.state.gov/video/?videoid=9120359001
Text: http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/01/115409.htm

Jag antar att det finns många som blir förvånade då de inser med vilken kraft USA kommer att möta hoten inom klimat och energi. Men det är inte förvånande. Alla som sätter sig in i frågorna inser behovet. Och man tänker inte agera ensam, man kommer att avkräva resten av världen ansvar och agerande.

Utdrag från talet av Hillary Clinton 20090126:
“… So the urgency of the global climate crisis must not be underestimated, nor should the science behind it or the facts on the ground be ignored or dismissed.
The time for realism and action is now. And President Obama and I recognize that the solutions to this crisis are both domestic and global, that all nations bear responsibility and all nations must work together to find solutions. Under President Obama, America will take the lead in addressing this challenge, both by making commitments of our own and engaging other nations to do the same…”

Hur kommer det här att påverka oss i Sverige? Det är strategiskt klokt att försöka ha tillgång till, och förstå, samma information som ligger till grund för USA administrationens agerande. Glädjande nog så finns informationen i vårt samhälle. Vad vi saknar i Sverige är ledarskap. Och insikt, riktigt djup, insikt.

Visst finns det goda exempel här hemifrån. Men med tanke på de extremt goda förutsättningar vi haft/har både kunskapsmässigt och resursmässigt så är det märkligt att vi inte kommit längre.

Vi behöver en bred och djup kunskap i hela samhället om både komplexiteten och detaljerna i klimat- och ekosystemfrågorna. Vi behöver förstå hur USA och resten av världen kommer att agera. Vi behöver utveckla strategier för att hantera förändringarna.

Vad orsakar klimatförändringar?

De flesta vetenskapsredaktioner har en saklig beskrivning av klimat och miljöproblem. Men genrellt inom media finns det för lite sakkunskap i naturvetenskapliga frågor vilket gör att frågorna blir stereotypa.

Om man medialt haft en bredare och generellare syn på miljöproblem så hade det nog varit lättare att acceptera orsakerna till klimatförändringar.

Forskarna själva inte är så bra på kommunikation och så få journalister har de naturvetenskapliga fackkunskaper som krävs för att läsa naturvetenskapliga och tekniska facktidningar.

Tänk om tex ABC, Atmospheric Brown Cloud, hade fått samma uppmärksamhet som fossilt koldioxid. Det har förvbisso till viss del fossilt kol som källa, men till stor del består det av av rester från förbränning av biomassa och kobajs. Till viss del är detta orsakat av storindustri, till viss del av enskilda jordbruk och fattiga hushåll.

Hade det inte då varit lättare att erkänna/inse att  klimatförändringar är ett problem? Och att de orsakas av såväl växthusgaser som aerosoler (partiklar som sot, svavel mm) Att vi måste göra något åt ABC? Och därmed både åt fossilt kol, fattigdom och förbränning av biomassa? Och andra växthusgaser som metan, lustgas, marknära ozon och freoner.

http://www.sciencemag.org/cgi/content/short/323/5913/495

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=876437

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2363429.svd

Rent vetenskapligt behöver det inte vara någon debatt kring de grundläggande klimatfrågorna i sig. (Tex är det mycket tydligare koppling mellan växthusgaser och klimatförändringar än det är mellan rökning och cancer.) Däremot bör vi debattera hur vi skall lösa problemen.

Förmodligen är skuldbördan för tydlig. Man vet för säkert att det är det fossila kolet (symboliserat av oljan och därmed vår västerländska livsstil) som är problemet. Diskussionen blir då stereotyp och det uppstår låsningar av typen ”rör inte min rätt att köra bil”.

Det är inte det det handlar om! Frågorna handlar om hur vi skall hantera vår situation när planeten nu genomgår kraftiga och snabba klimatförändringar, vi blir fler människor (både belastningen och behoven ökar),  vår tillgång till billig energi minskar, vår infrastruktur för att använda energin blir obsolet (vi borde haft något alternativ till fossilbilar) och resiliensen i ekosystemen minskar.

Orsakerna är många, vi måste se dem alla. Och vi måste göra… nåja borde ha gjort… något åt problemen.

Ett delikat problem är att partiklarna i ABC-molnet har en netto avkylande effekt medan de extra växthusgaserna värmer. Molnets livslängd sedan man upphör med förbränningen är ett par veckor medan växthusgaserna finns kvar i tiotals till hundtatals år.

/Martin