Saffir-Simpson vindskala

Tropiska cykloner klassificeras olika beroende på hur kraftig det blåser. Den mest kända klassificeringen härstammar från en definition som ingenjören Herb Saffir och meteorologen Bob Simpson gjorde 1971. Klassificeringen har uppdaterats ett antal gånger.

Saffir-Simpson skalan sträcker sig från 1 till 5 och de olika klasserna återspeglar förväntade skador till följd av vindarna. I tabellen nedan har jag även tagit med de två ”förstadierna”  tropiskt lågtryck och tropisk storm.

Saffir-Simpson

KategoriVindstyrka (1 minuts medelvärde)SummeringPåverkan på människor, husdjur och boskapPåverkan på skog
Tropiskt lågtryckupp till 17 m/s
upp till 33 knop
upp till 38 mph
upp till 62 km/h
Besvärande vindarSvårt att gå över öppna ytorBryter kvistar
Tropisk storm18–32 m/s
34–63 knop
39–73 mph
63–118 km/h
Vissa skador på fastigheter, tegelpannor och plåtar blåser bortMycket besvärande att vistas utomhusUtsatta träd skadas
133-42 m/s
64-82 knop
74-95 mph
119-153 km/h
Väldigt kraftiga vindar som medför en del skadorMänniskor, husdjur och boskap som träffas av flygande eller falland objekt skadas eller dödas. Stora grenar bryts, dåligt rotade träd välter.
243-49 m/s
83-95 knop
96-110 mph
154-177 km/h
Extremt kraftiga vindar som medför omfattande skadorPåtaglig risk att skadas eller dödas av föremål som faller eller flyger omkringMånga grunt rotade träd välter.
3 (major)50-58 m/s
96-112 knop
111-129 mph
178-208 km/h
Förödande skador uppstårAvsevärd risk att skadas eller dödas av föremål som faller eller flyger omkringMånga träd bryts eller välter
4 (major)58-70 m/s
113-136 knop
130-156 mph
209-251 km/h
Katastrofala skadorMycket hög risk att skadas eller dödas av föremål som faller eller flyger omkringDe flesta träd välter eller bryts. Kraftledningar och elstolpar välter
5 (major)över 71 m/s
över 137 knop
över 157 mph
över 252 km/h
Katastrofala skadorMycket hög risk att skadas eller dödas av föremål som faller eller flyger omkringI stort sett alla elstolpar och träd välter eller rycks upp med rötterna

Saffir-Simpson skalan tar inte hänsyn till ”storm surge” (vattenmassor som pressas upp på land av vindarna), kraftig nederbörd, jordskred eller virvelvindar. Detta samt olika topografiska, byggnadstekniska och byggnormtekniska förutsättningar gör att skalan bara grovt representerar cyklonens ”farlighet”.

/Martin