Här blir det snö på Julafton

Vit jul 2014?

Det är väl bara en riktigt stor storm som skulle kunna bräcka frågan ”Blir det snö till Jul?” i popularitet just nu. Jag har givetvis kollat alla upptänkliga prognoser för att kunna bringa lite klarhet i frågan. Först och främst måste det påpekas att det är olika beroende på var man avser i landet. Detta är en självklar fråga, men eftersom löpsedlar målar med såväl bred som grovkornig pensel så måste det påpekas fler än en gång. – Det finns redan snö i halva Sverige. Men okay, i Götaland, Svealand och södra/östra Norrland är det fortfarande…