Svebio i Malmö

Jag deltar i Stora biokraft- och värmekonferensen i Malmö i eftermiddag och talar om klimatförädringar.

Stäng meny