Lärare och pedagoger på Engelbrektsskolan

Jag föreläser för lärare och pedagoger på Engelbrektsskolan (F-9), Stockholm om klimat och hållbarhet. Jag förklarar bakgrund till hur klimatet fungerar, hur vi påverkar det och olika scenarier över vad som kan ske i framtiden. Jag pratar utvecklar resonemanget utöver ”väder-klimat”, och kopplar det till samhället, energi, livsmedel, säkerhet, incitament osv.