Companies addressing the problem

Now we see an emerging number of global companies who are addressing climate change in a quite proper way. I understand that they really want to make a difference and take on some responsible actions, see for instance GE Power of Wind. GE Model Miners is another example, however not so funny. This is of course quite a step forward from deniers like CEI.org (video). Humankind is getting closer, but we are still far from real action. CEI addresses facts in wrong way, GE is getting closer to truth, but…

Vem bär ansvaret för att minska klimatpåverkan?

Vems är egentligen ansvaret? Jag brukar poängtera att ansvaret ligger hos de som har kunskap. Men det är inte helt fel att påstå att de individer som har makt och befogenheter att besluta om brytning av fossilt kol respektive avskogning har mer ansvar än mannen på gatan. Mycket mer ansvar. Vilket ansvar vilar då på den enskilda, på dig och mig? Jo vi ansvarar för att: Ställa krav på de som bryter olja, kol och naturgas samt skövlar skog. Det minsta man kan göra är att inte köpa produkter och…