Talade klimat med Nordea i Växjö

Martin Hedberg och Maria Rengefors, VD Nordea Fonder

I tisdags deltog jag i ett seminarium kring ekonomi, klimat och hållbarhetsfrågor tillsammans med  Maria Rengefors, VD för Nordea Fonder. Vi talade för inbjudna under temat FAIR TALKS på Växjö Konserthus. Maria berättade om hållbarhetsfrågor, socialt ansvar, risker, PRI, Stranded Assets, Gröna obligationer, ägarstryrning samt hur man strävar efter att påverka bolagen i en mer hållbar och ansvarstagande riktning, tex genom att vara delaktig i valberedningar, utformning av incitamentsprinciper mm. Jag talade lite kuriosa om TV-väder varefter vi skiftade till komplexa system, resiliens, växthuseffekten, förhistoriska klimatförändringar, politisk medvetenhet, förnybar energi, geo…