Hej då fossil

Icon made by Icon Works from www.flaticon.com

Hej då fossilindustri, energimonopol och konservativa tankat som ”det går inte”. Välkommen kreativa idéer, självförtroende och framåtanda. Förändringen när vi går från centraliserad till distribuerad energiproduktion är stor. Det är som skillnaden mellan att världen bara har ett fåtal superdatorer som alla skall köpa tid av, till som idag att alla har var sin, eller flera egna datorer som är sammankopplade med alla andra, inklusive superdatorer. De flesta känner väl till att Tesla under eldning av Elon Musk driver på utvecklingen och att även BillGates är mycket engagerad i energifrågor.…