Förtydligande av gårdagens blogg

Gårdagens blogg ”Global uppvärmning var räknefel” var alltså ett kåseri med anledning av att det var första april.

Att döma av vissa kommentarer så måste jag uppenbarligen förtydliga att: Vi människor påverkar klimatet!

Det är väldigt vanligt förekommande att man förnekar det. Detta troligen eftersom förståelse för vad som håller på att ske och varför det sker, skapar insikter som är svåra att hantera.

De gamla religiösa idéerna om att någon högre makt styr i ordning allt till människans behag är förlegade illusioner.

De ”moderna” idéerna att Marknaden omallokerar resurser för att skapa bra lösningar så fort det dyker upp problem är också de förlegade illusioner. Det fungerar ibland, men det har ofta ett pris som någon annan betalar. Marknaden kan inte heller hantera alla problem vi står inför. I synnerhet inte globala resursproblem, tröskeleffekter, långa återkopplingstider eller problem relaterade till så kallade ”global goods”.

Klimatförändringar går dock inte över för att man förnekar dem. Det enda som sker är att man senarelägger tidpunkten för insikten och man minskar dessutom sin, och andras, möjligheter att förhindra och hantera konsekvenserna på någorlunda genomtänkta och robusta sätt.

Att skapa resiliens är mycket viktigt, men om många männsikor inte ens kan inse vad som håller på att ske eller varför så har i alla fall inte jag några illusioner om att övergången från det gamla industrifossila samhället till vart-vi-nu-är-på-väg kommer att vara någon söndagspromenad.

Har vi för mycket eller för lite fossilt kol kvar?

Om det bara är lite utvinningsbart kol kvar och svårt att utvinna det så kommer det att uppstå brist. Marknaden kommer då att justera priset (efterfrågan-utbud) samt spetsa med lite spekulation. Många kommer att drabbas av vårt av såväl brist som höga priser. Såväl fattiga som välbärgade.

Det kräver en energieffektivisering som heter duga, en massiv utbyggnad av förnybara alternativ samt en transformering från fossil infrastruktur för att undvika problem. Men det skapar också geopolitiska förändringar/problem.

Om det finns mycket fossilt kol kvar och vi utvinner den så innebär även det stora problem. Mycket tyder på att vi redan har, eller är på väg att, passera så kallade ”tipping points” i klimat och ekosystem. Räkna tex på vad konsekvenserna av en, kanske tre-fyra, meters havsnivåhöjning kommade hundra år kommer att få. Eller vad skogsdöd och missväxt även i USA och Centraleuropa till följd av torka får för följder. (Kanske Marknaden eller Religionen har några bra lösningar?).

Det lustiga (turliga) är att även här går lösningarna på samma tema: energieffektivisering, förnybar energiproduktion samt en transformering från fossil infrastruktur för att undvika många av problemen. Men det skapar givetvis även här geopolitiska förändringar/problem.

Vetenskapen är extremt tydlig. Bägge dessa scenarier innebär problem! Att förneka dem varken löser inte problemen eller upphäver dem! (men det är ju skönt så länge man slipper tänka på problem som verkar svåra att lösa, eller?)

Man behöver också inse att lösningarna som jag presenterade ovan: effektivisering, förnybar energiproduktion och en övergång bort från fossil infrastruktur inte bara är lösningar, det är även problem. I synnerhet för de som idag lever på att producera fossil energi. Och det är rätt så stora ekonomiska intressen. Det finns hela nationer som bygger sin välfärd på tillgång till fossil energi. Hur skall de få välfärd om de inte kan nyttja de resurser som de redan, på legitima grunder, räknat med att utvinna?

I mediabruset grumlas den solida vetenskapen av misstroende från såväl särintressen som vanligt folk som fortfarande tror att jorden är så stor att människan omöjligt kan påverka den. Men det kan vi.

Många icke-förnybara resurser börjar bli en bristvara, tex olja. Det skapar ekonomiska problem och problem för livsmedelsproduktionen. Men än är det flera tiotals år kvar till dess brun- och stenkol börjar sina: Det gör att vi har kapacitet att försätta oss i verkligt stora klimatrelaterade problem. Också.

Vad enskilda länder gör spelar ingen större roll om inte merparten av de andra gör detsamma. Det krävs med andra ord internationella överenskommelser. Och det är inte så att man inte har försökt. Men har man lyckats? Nej. Och givet det facit vi hittills har av dessa så är det är en rätt så naiv illusion att vi skulle komma överens om de kraftiga minskningarna som krävs för att undvika stora klimatförändringar.

Och det trista är att ju längre vi väntar, desto kraftigare minskningar krävs det. Just nu skulle vi behöva minska utsläppen med ca 4% per år för att ha 75% chans att klara oss under 2 graders uppvärmning. Väntar vi till 2020 så behöver vi minska med 9% per år. (Hade vi agerat för 20-30 år sedan så hade anpassningen inte varit så jobbig, vare sig då eller nu).

Man måste förstå att det är lätt att fly in i förnekelsens dimmor. Det är lätt att hänge sig åt illusioner. För om alla forskare har fel i sina beräkningar så finns det inga problem.

Men det är fortfarande vetenskapen som är bäst på att förklara vad som sker i Verkligheten.

/Martin

32 Comments

 • Martin, jag håller med om nästan allt du skrev senast. FN har givetvis ingen egen påhittad agenda om klimatalarmism utan det var mängden alarmistiska vetenskapsmän som triggade igång FN genom IPCC. Och givetvis har du rätt i första meningen också, fast indirekt – genom sina resultat stöder dom oljebolagen.

 • Hej!
  Martin det du skriver är lättbegripligt och jag hoppas att många läser det och tar det till sig. Men även om lilla Sverige kämpar på och tar sitt ansvar så är det rätt många länder som inte äns har börjat tänka i dessa banor.Det visades ett program för något år sedan där länder runt Östersjön bara tokdumpade giftiga avfall rakt ut i vattnet. Då kändes det rätt hopplöst att lilla jag sitter här och sorterar mina sopor och har bytt till energilampor..
  Och när jag var på semester över till Usa så är det fortfarande en sådan ” massindustri ” på färdigmat och allt annat. Och deras sopberg måste ju bara vara helt enorma ! Så då blir det också väldigt konstigt när man har Al Gore röst ringande i öronen..när hans eget enorma land ligger så långt efter i ämne.
  Men just här och nu så skiner solen och fåglarna kvittrar så härligt våraktigt och jag slänger mitt bananskal i matevfallspåsen och macrillsburken i metallåtervinningen..så har jag gjort rätt för mig denna morgon 😀
  Så kram och god morgon på er alla ! Mvh. Tessan.

 • Tror inte så mycket på återvinningen ….en massa transporter hit och dit och en otrolig kostnad för samhället och den enskilde personen. Vore intressant och få se en summa vad detta egentligen kostar och hur mycket vinst vi får av avfallet? Vore bättre och bränna allt på en gång för allt brinner och det beror ju bara på värmen i elden.

 • flashback, återvinning av förpackningar är rent miljöbedrägeri. Istället för att ge oss miljövänliga förpackningar för kompostering eller förbränning så åker dieseltörstiga lastbilar runt och tömmer i stort sett endast luft. Och hushållssopor är det olagligt att själv ta med sig för att slänga.

 • Till klimathotskeptikerna: CO2 och CH4 är växthusgaser, dvs de bidrar till att hålla kvar värme på jorden. Som glaset i ett växthus. Och förbränning genererar växthusgaser, om detta gått er förbi.

  Med detta faktum i åtanke kan vi göra en analogi till en gungbräda där två personer sitter på var sin ände. Alla vet att det blir roligast och fungerar bäst om man väger lika mycket.

  Antag att två lika tunga personer sitter på gungbrädan men att den ene har ett konstant intag av mat och vätska. Dennes vikt ökar då sakta men säkert och för att jämvikten ska behållas måste han långsamt flytta närmare mitten av gungbrädan. Men eftersom brädans längd är ändlig kommer han tillslut fram till mitten. Dock fortsätter han att äta och dricka, så gungbrädan tippar.

  Med detta vill jag ha sagt att det finns återkopplingssystem (jmf med att flytta närmare gungbrädans mitt) i naturen som temporärt minskar konsekvenserna av utsläpp, men eftersom vi lever i en värld som är ändligt stor så passerar man tillslut en gräns där den tidigare jämvikten inte kan upprätthållas.

  Även om klimatet är mycket mer komplext än en gungbräda (vilket är anledningen till att det behövs mycket forskning på området!) så är det i grunden inte konstigare än så, därför bör vi minska utsläppen av CO2, CH4 och andra växthusgaser.

  Ett enkelt sätt att minska sina utsläpp är att sluta köra bil. Ja jag vet att många verkligen behöver bilen, t ex för pendling till jobb eller för att man bor för långt ifrån kollektivtrafiken. Men jag är övertygad om att det finns många som egentligen inte behöver bilen men som kör av gammal vana eller för att det är bekvämt. Jag var själv en sån i fyra år tills för ett år sedan, nu cyklar jag eller tar bussen, trots att jag har ett litet barn att ta hand om, det går alldeles utmärkt!

  Ser för övrigt fram emot Android-appen 🙂

 • Daniel, frågan är bara hur mycket de bidrar till!

  Bilen står för en bra transportlösning. Att bilen drivs på fossila bränslen beror på att politikerna inte vill byta. Skälet är inte att det saknas tekniska lösningar. Skälet är inte heller att ”industrin” inte tar ”sitt ansvar” för ska det bytas måste både biltillverkarna, bränsletillverkarna och hela infrastrukturen för mackar bytas ut. Det finns ingen organisation som representerar dessa över ett område av EUs storlek. Därför måste politikerna besluta detta.

  Bensin och diesel är ett billigt bränsle som man gjort dyrt med hjälp av skatter. Den politiker som vill byta måste alltså samtidigt skära ned budgeten när de går miste om skatteintäkten. Det är inte roligt. Det är enklare att skylla på någon annan odefinerad såsom bilindustrin eller bilisterna.

  Bilen är bekväm, oljan är förhållandevis billig och det är hela tiden en avvägning mot eventuell temperaturökning. Om vi för enkelhetens skull antar att vi lever i den ultimata temperaturen och alla ändringar är till det sämre, var ligger i så fall brytpunkten för att man tycker nackdelen i temperaturändringen väger tyngre än nyttan/bekvämligheten med transportbehovet? Om du antagit att det senaste århundradets utsläpp av CO2 har bidragit med en temperaturuppgång på ca 1°C så har du antagligen antagit helt fel. Det kan lika gärna vara 0.1°C och då tycker säkert de flesta att den ökningen är värd all nytta/bekvämlighet/förbättring av ekonomin.

  Har det slagit dig att det lika gärna kan vara något annat som är orsaken till senaste århundradets temperaturökning. Kanske något vi människor gjort, kanske inte. Först måste vi försöka ta reda på hur systemet fungerar innan man huvudstupa försöker sig på en dyr/obekväm lösning som kanske inte ger så mycket.

  För att gå tillbaks till just bilar/bussar/lastbilar så är det väl inget problem att byta bränsle. Det gäller bara för politikerna i EU att ta ett beslut att om 10 år skall nyproducerade bilar gå på x, y eller z som bränsle. Om något av x/y/z innefattar ökad elproduktion så får de också besluta om utbyggnad av sådan. Det blir förstås nedskärningar i budgeten framöver för att kompensera skatteintäkterna från dagens bränsle.

  Jag själv tycker det börjar kännas lite otrevligt med oljeberoendet och det skulle vara skönt att bli av med det även fast det kostar. Fast som vanligt är det enkelt att säga innan man sett slutnotan. 😉

 • Jag tror att det är farligt för en lekman (som också jag är på området) att känslomässigt inta en antagonists position när det gäller klimatförändringarnas orsaker. Forskarna som kollektiv är mycket tillförlitligare än magkänslan och ens egen vilja.

  Eftersom kollektivet är så samstämmigt när det gäller orsakerna bakom klimatförändringarna så är det en väldigt tydlig signal som borde tas på större allvar än vad som är fallet idag.

  Skulle vilja säga ett par ord om jämvikter i naturen. En kemisk jämvik kan tecknas A B, där A och B antingen är olika ämnen, eller samma ämne som befinner sig i olika faser, t ex gasfas (A) och i vattenfas (B).

  Om vi går vidare med det senare alternativet och låtsas att ämnet i fråga är CO2 och att gasfasen (A) är atmosfären och vattenfasen (B) är allt vatten på jorden som står i kontakt med atmosfären.

  Ett av de återkopplingssystem som det brukar talas om är just detta, att den CO2 som vi människor pumpar ut i atmosfären kan tas upp av vattnet (där det bildar kolsyra och bidrar till försurning av haven!).

  Bortsett från försurningen så finns grundläggande problem med att anföra detta återkopplingssystem som argument för att naturen tar hand om vår CO2.

  För det första så är en kemisk jämvikt ett förhållande mellan koncentrationer, i detta fall koncentrationerna av CO2 i luften och vattnet. Det betyder att om koncentrationen av CO2 (kolsyra) stiger i haven så stiger den samtidigt i luften – haven kan alltså inte motverka själva ökningen i atmosfären, bara hastigheten varmed ökningen sker.

  Den andra lärdomen är att jämvikter är temperaturberoende. Om temperaturen är låg kan mer av ämnet lösa sig i vattnet jämfört med om temperaturen är hög. Eftersom den globala temperaturen de facto stiger så innebär det att havens betydelse som CO2-sänka minskar.

  I det informationssamhälle vi lever i är det egentligen märkligt att ignoransen mot etablerade sanningar och forskarrön är så stor. Jag kritiserar inte någon personligen med detta utan undrar bara hur det kommer sig.

  Kanske beror det på att vi inte klarar av eller orkar sovra i all information; om någon säger att den temperaturökning vi sett sista tiden beror på växthusgaser eller på solens instrålning blir egalt, eftersom så mycket annan information konkurrerar om vårt medvetande. Då tar magkänslan över (vilken inte vill tro att människan faktiskt är boven i dramat) och definierar sanningen åt oss.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: